Interesse kenbaar maken

Heeft u een nieuwbouwhuis op het oog, dan hoeft u niet meteen over de koop of huur in gesprek. U kunt ook eerst uw interesse kenbaar maken. Bijvoorbeeld omdat u extra bedenktijd wilt. Of omdat het huis nog niet in verkoop is.

Nieuwsbrief ontvangen

Voor de meeste nieuwbouwprojecten kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor een nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte, bijvoorbeeld over de start verkoop of de ontwikkeling van nieuwe fases. Vaak kunt u ook uw gegevens achterlaten zodat de makelaar of ontwikkelaar contact met u kan opnemen.

Een optie nemen

Als uw belangstelling echt concreet wordt, kunt u een optie nemen. Daarmee heeft u het eerste recht van koop of huur. Een optie nemen is vaak mogelijk op het moment dat een project in verkoop of verhuur gaat. Met een optie creëert u voor uzelf bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u een exclusief recht om het huis van uw keuze te kopen of te huren. De optietermijn bedraagt meestal een week. Na afloop daarvan moet u een koop- of huurcontract tekenen. Zo niet, dan kan de aanbieder met een andere geïnteresseerde verder. U kunt ook een optie nemen om als eerste in aanmerking te komen voor een huis als een andere koper of huurder afhaakt.

Een reserveringsovereenkomst sluiten

Ontwikkelaars zoeken steeds vaker contact met geïnteresseerden voordat een project in verkoop gaat. Samen met hen maken zij keuzes over woningtypen, vloeroppervlaktes en prijzen. In dit stadium is er nog te weinig informatie om de koop te kunnen sluiten. U kunt dan vaak wel een voorinschrijving doen of een reserveringsovereenkomst sluiten voor het huis van uw voorkeur. Hiermee stelt u de aankoop van het huis van uw keuze al in een vroeg stadium veilig. Het kan zijn dat u hiervoor moet betalen.

Meer informatie:

Contract sluiten

Huurcontract tekenen

Als u een huis wilt gaan huren, maakt het voor het huurcontract niet uit of het een nieuwbouwhuis of een bestaand huis is. De inhoud van het contract is hetzelfde.

Begrijp wat in het huurcontract staat

Het is hoe dan ook belangrijk dat u goed begrijpt wat er in het huurcontract en in de bijlagen staat, voordat u tekent. Lees het contract dus goed door en stel vragen als er dingen in staan die u niet duidelijk zijn.

Meer informatie:

  • Wat moet er in een huurcontract staan? Bekijk het overzicht, opgesteld door de Rijksoverheid

Huis huren, de benodigde documenten en de toetsing

U heeft een nieuwbouwhuis op het oog dat u graag zou willen huren. U heeft voor uzelf een eerste sommetje gemaakt om te zien of u het kunt betalen, waarbij u met een schuin oog naar uw uitgavenpatroon heeft gekeken. Vervolgens verzamelt u de benodigde documenten en maakt u kenbaar aan de verhuurder dat u interesse heeft. Dan nog even de toetsing afwachten. Spannend!

De papieren die u moet aanleveren

Er komt nogal wat voor kijken zodra u het besluit heeft genomen dat u interesse heeft in een nieuwbouwwoning. Zodra u zich inschrijft vraagt de verhuurder om papieren zoals een kopie van uw legitimatiebewijs zodat duidelijk is dat u bent wie u zegt te zijn. Daarnaast zal de verhuurder vragen om een werkgeversverklaring (indien van toepassing), de drie laatste loonstroken en een verhuurdersverklaring om te kunnen checken of u uw betalingen bent nagekomen in uw huidige woning. Vergeet niet de papieren van uw partner mee te sturen.
  • Indien van toepassing moet u ook nog stukken bijvoegen die te maken hebben met de betaling van alimentatie.

Inkomen, vermogen en de toets

Verhuurders hanteren over het algemeen de norm dat uw bruto maandsalaris tussen de 3,5 en 4,5 keer de maandelijkse huur bedraagt. Heeft u niet voldoende inkomen, maar beschikt u wel over vermogen, dan is het nodig dat u een kopie van uw spaarrekening meelevert.

De stukken die u moet aanleveren als ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u zich inschrijven voor een huurwoning dan vraagt de verhuurder over het algemeen naar een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de jaarstukken van uw bedrijf over de afgelopen twee boekjaren en aanslagen/aangiften van de Inkomsten Belasting. Eveneens over de afgelopen twee jaar.

Credit check en de toetsing

De beheerder van de huurwoningen zal ook een credit check doen om te zien hoe het zit met uw betalingsverleden. De toetsing van alle papieren en de credit check nemen normaliter slechts een paar dagen in beslag. Zo bent u snel op de hoogte of u in aanmerking komt voor de huurwoning die u op het oog heeft.

Meer informatie: