Uw huurwoning en de servicekosten

Los van de kale huurprijs van uw nieuwbouwwoning, zijn er bijkomende kosten die vallen onder de noemer servicekosten. Het gaat dan over nutsvoorzieningen (zoals gas, water en elektriciteit) en overige kosten voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van een huismeester of de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. Wat precies onder de servicekosten valt, is opgenomen in uw huurcontract. U betaalt maandelijks een voorschotbedrag voor de diensten en voorzieningen in uw huurhuis. Achteraf wordt één maal per jaar bekeken of de daadwerkelijke kosten overeenkomen met gemaakte kosten. Het kan zijn dat uw energieverbruik hoger of lager ligt dan begroot, waardoor u moet bijbetalen of juist geld terug krijgt. De kosten worden per kalenderjaar bekeken en (indien nodig) verrekend. Dit betekent ook dat de voorschotbedragen die u betaalt kunnen wijzigen.

Overzicht van meest voorkomende servicekosten:

  • Nutsvoorzieningen, zoals warmtepomp of gasaansluiting, water en elektriciteit;
  • Lampvervanging en klein onderhoud in gemeenschappelijke ruimtes;
  • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes; Telefoonkosten voor de liftalarmering;
  • Huismeester (indien aanwezig); Tuinonderhoud (gemeenschappelijke tuin);
  • Kosten Bringmebox: zodat er makkelijk pakketjes afgeleverd op opgehaald kunnen worden (weliswaar een nieuwe service, maar wel een dienst die in opkomst is in appartementencomplexen);
  • Elektraverbruik gemeenschappelijke voorzieningen en kosten water voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes;
  • Glasverzekering

Meer informatie:

Slim wonen

Een nieuwbouwhuis heeft slimme bouwkundige voorzieningen en moderne installaties. Door deze slim te gebruiken, profiteert u van comfort en een lage energierekening.

Ander gedrag in nieuwbouwhuis

Moderne technieken en voorzieningen vragen vaak ander gedrag dan u misschien gewend bent. Zo zet u de thermostaat misschien lager als u weggaat, of als u gaat slapen. In uw oude huis bespaarde u daarmee energie. Maar in uw nieuwbouwhuis kan dat anders liggen; het weer opwarmen van het huis kan meer energie kosten dan u met de verlaging van de temperatuur bespaart. Aan de andere kant zijn er ook technieken waarbij een tijdelijke verlaging van de temperatuur juist wel verstandig is. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site, bij Vraag & Antwoord: Energieverbruik - Hoe stel ik de thermostaat goed in?

Slim wonen: weten hoe de installaties werken

Zo zijn er meer voorbeelden van technieken en voorzieningen die ander gedrag wenselijk maken. Zoals de uitstekende isolatie van uw huis. Daardoor, en doordat uw huis kierdicht is, gaat er weinig warmte verloren. Maar een kleine aanpassing als het plaatsen van een kattenluikje kan de energiebalans al verstoren. Nog een voorbeeld: uw huis is waarschijnlijk voorzien van een actief ventilatiesysteem. Dit zorgt voor een voortdurende verversing van de lucht. Maar voor een goede werking moet u regelmatig de filters schoonmaken. Zo zijn er meer voorbeelden die aantonen dat u uw huis, en de toegepaste technieken, goed moet kennen. Pas dan is uw comfort optimaal en uw energierekening laag. Dat is slim wonen.

Meer informatie:

Huis afwerken: eerst het bouwvocht eruit

Als jouw huis is opgeleverd, wil je er zo spoedig mogelijk gaan wonen. En dus wil je snel aan de slag met het afwerken van vloeren, wanden en plafonds. Toch kun je daar beter mee wachten. Eerst moet het bouwvocht jouw nieuwbouwhuis uit.

Nieuwbouwhuis: tot 4.000 liter vocht

Een nieuwbouwhuis wordt in fases gebouwd, waardoor de verschillende verdiepingen en muren tijdens de bouw in aanraking komen met regen en vocht. Daarnaast zit er vocht in bouwmaterialen, zoals beton. Als het huis eenmaal af is, zit veel van dit vocht nog in de wanden, vloeren en plafonds. In een gemiddeld nieuwbouwhuis gaat het om zo’n 3.000 tot 4.000 liter!

Bouwvocht verwijderen

Voordat je wil gaan schilderen, stuken of behangen, of de vloeren leggen, moet dat vocht eruit. Je wil immers geen verf die afbladdert, schimmelplekken in jouw stucwerk, gele vlekken op het behang of vloeren die kromtrekken en loslaten.

Huis geleidelijk opwarmen

Je kunt jouw nieuwbouwhuis het beste laten drogen door het huis voorzichtig op te warmen. In de eerste week warm je alle vertrekken op tot 17 graden. In de weken daarna doe je daar elke week een graadje bij, totdat de temperatuur is gestegen tot 20 graden. Een temperatuur hoger dan 20 graden heeft geen zin. Je loopt dan het risico op krimpscheuren en op schade aan de constructie.

Ook belangrijk: heel goed ventileren

Behalve geleidelijk warm stoken is het verstandig uw huis – zeker in deze periode – regelmatig goed te ventileren. Zet deuren, ramen en roosters tijdens het ventileren tegelijkertijd open, zodat de lucht goed kan circuleren. Bij een goede luchtcirculatie drogen jouw muren, vloeren en plafonds immers het snelst. En heb je al meubels of andere spullen in huis staan, zet die dan minstens vijf centimeter van de muren. Zo kunnen de muren op die plekken ook goed drogen.

Mechanisch afzuigsysteem

Jouw nieuwbouwhuis is voorzien van een mechanisch afzuigsysteem. Zet dit systeem op een verhoogde stand in de periode dat je nog niet in het huis woont. Let op: in de eerste maanden zal er veel bouwstof in het systeem komen. Maak het systeem daarom na twee maanden schoon.

Wees voorzichtig met een bouwdroger

Veel mensen gebruiken een bouwdroger om het bouwvocht snel uit het huis te krijgen. Dat is niet altijd verstandig. Een bouwdroger kan te snel te veel vocht aan de muren onttrekken, waardoor er scheuren kunnen ontstaan.

Complete droging: zeker een jaar

Wees dus geduldig. Na een aantal weken lijkt het oppervlak droog, maar ook dan zit er nog vocht in de muren. Om in te schatten hoe lang de muren van jouw huis moeten drogen, kun je advies inwinnen bij een expert die jouw nieuwbouwhuis kent. Daarover kunnen geen algemene adviezen worden gegeven, omdat elk huis anders is, uit andere materialen bestaat en de (weers)omstandigheden tijdens de bouw bij elk nieuwbouwhuis anders zijn. Toch moet je er rekening mee houden dat het zeker een jaar duurt voor al het vocht uit de muren is verdwenen. Zo lang hoeft je natuurlijk niet te wachten met inrichten en wonen. Met een tijdelijk (bouw)behang zijn uw muren voldoende aangekleed en kunnen ze toch gewoon blijven drogen.

Meer informatie:

Hoe zorg ik voor goed onderhoud van installaties?

Een nieuw huis vraagt voorlopig weinig onderhoud. Maar dat geldt niet voor de installaties voor verwarming en ventilatie. Deze moet u vanaf het begin in goede conditie houden. Dan heeft u er lange tijd veel plezier van.

Verwarming

Uw cv-installatie of warmtepomp moet minstens eens per twee jaar door een onderhoudsbedrijf worden nagekeken. Dit bedrijf reinigt de installatie van binnen en controleert de instellingen. Het is gebruikelijk om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. Dit contract voorziet ook in service bij een eventuele storing (voor zover dat niet valt binnen de oplevergarantie van het huis). Als bewoner zorgt u er zelf voor dat de waterdruk in het afgiftesysteem op peil blijft. Als u te vaak moet bijvullen, is er ergens een lek. Geef dit dan door aan het onderhoudsbedrijf.

Ventilatie

Bij een installatie voor gebalanceerde ventilatie moet u de filters in de ventilatie-unit reinigen. Hierop verzamelt zich stof dat met de lucht uit het huis wordt afgezogen. U kunt de filters uit de installatie halen en stofzuigen. Doe dit minstens eens per drie maanden. Eens per half jaar moet u de filters vervangen door nieuwe. Ook afzuigventielen in het plafond kunnen vuil worden. U kunt ze losmaken en in een sopje schoonmaken. De ventielen zijn ingeregeld voor de plek waar ze hangen. Pas dus op dat u ze weer op de juiste plek terug plaatst. Eens per jaar moet de installatie worden nagekeken door een onderhoudsbedrijf. Dit bedrijf bekijkt de ventilatie-unit van binnen en maakt de ventilatiekanalen schoon. Ook wordt gecontroleerd of de installatie nog goed staat afgesteld.

Huurhuis of koophuis?

In een koophuis bent u als eigenaar uiteraard zelf verantwoordelijk voor onderhoud van de installaties in huis. Het is aan te raden voor jaarlijks onderhoud een contract af te sluiten met een professioneel bedrijf. In een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor professioneel onderhoud. U bent als huurder wel verantwoordelijk voor het op peil houden van de waterdruk in een cv-systeem en voor het schoonmaken en tijdig vervangen van filters in een ventilatiesysteem. Dit valt onder ‘klein onderhoud’.

Kosten

Een contract voor jaarlijks onderhoud van een verwarmingsinstallatie kost € 50 tot 100 per jaar. Goed onderhoud van een ventilatiesysteem kost ongeveer € 35 tot 50 per jaar (exclusief kanaalreiniging).

Meer informatie:

  • Bij iedere installatie is als het goed is een gebruikershandleiding geleverd. Kijk daarin naar aanwijzingen voor reiniging en onderhoud. Als er geen handleiding is meegeleverd, vraag daar dan om bij de leverancier van uw huis.