Bent u bereid uw eigen auto te verruilen voor een deelauto?

De ruimte ontbreekt om overal een auto te kunnen parkeren in de stad. De wegen kunnen het niet aan en er is niet voldoende geld voorhanden om bij alle nieuwbouwprojecten ondergrondse parkeerplekken te creëren. Deelauto’s kunnen bijdragen aan de oplossing. Maar in hoeverre zijn we bereid om onze (tweede) auto in te ruilen voor een deelauto? Daar gaat deze enquête over. Doet u mee? De komende tien jaar moeten er in Nederland bijna één miljoen woningen bijkomen. De behoefte aan woningen is gigantisch en de ruimte beperkt. Veel nieuwbouwhuizen komen binnenstedelijk. Ruimte is daar nu al schaars en dat zal door de eisen van klimaatadaptatie en leefbaarheid van de binnensteden alleen nog maar schaarser worden. Veel huishoudens bezitten één of zelfs twee auto’s. De auto is immers het meest populaire vervoermiddel. De auto heeft ook bijna alles mee, zoals comfort, gebruiksgemak en vrijheid. Echter, qua ruimtebeslag is de auto het slechtste jongentje van de klas. En daarmee is het eigen autobezit een serieuze bedreiging voor de verdichtingsopgave waar veel (grotere) gemeenten voor staan. “Er is niet één oplossing. Er is een pakket aan maatregelen nodig”, benadrukt Paul van Loon van adviesbureau Empaction. Het bureau houdt zich al vele jaren bezig met parkeervraagstukken. Empaction werkte samen met de TU Eindhoven aan de enquête over het gebruik van deelauto’s in opdracht van CROW. Dit kennisinstituut van het Rijk houdt zich onder andere bezig met kengetallen parkeren, de basis voor gemeentelijke parkeernormen.

Verleiden

In diverse steden lopen al experimenten met de inzet van deelauto’s om daarmee het aantal parkeerplekken terug te brengen en ruimte te creëren voor meer woningen. Of voor spelende kinderen of andere belangrijke dingen. “Het past gewoon niet. Dus help ons om de verdichtingsopgave zo in te vullen dat de steden leefbaar blijven. En dat de mensen er graag willen blijven wonen”, zegt Paul van Loon. Het is belangrijk om te weten te komen dankzij welke maatregelen en voorzieningen woonconsumenten te verleiden zijn.

Ook inzicht in aantal voorstanders eigenautobezit

Niet iedereen zal afstand willen doen van zijn of haar eigen auto. Het is ook niet de bedoeling dat alleen voorstanders van het gebruik van deelauto’s de vragenlijst invullen. “We willen weten hoe groot de groep is die hier voorstander van is en wat voor andere voorzieningen daar bij horen. Maar daarnaast willen we weten hoe groot de groep is die vasthoudt aan het eigenautobezit en er dus niet over peinst om de eigen auto weg te doen. We willen een goed beeld krijgen om tot de juiste keuzes te kunnen komen.” Er zijn volgens de adviseur een paar momenten in ieders leven dat we opnieuw nadenken over mobiliteit. Dat is als we een andere baan krijgen, als we kinderen krijgen en vooral als we verhuizen. Dus hoe gaat u uw verplaatsingen vanaf dat moment organiseren. Een verhuizing (naar een nieuwbouwhuis) kan bijvoorbeeld een goed moment om de overstap te maken naar een deelauto. “We willen antwoord op de vraag met hoeveel minder parkeerplekken we toe kunnen als we deelmobiliteit inzetten en wat voor effect dat gaat hebben.”

De enquête

De gegevens van de deelnemers aan de enquête worden geheel anoniem verwerkt. U ontvangt geen nieuwe vragenlijsten. Wel kunt u op een later tijdstip lezen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Er komt een vervolgartikel op de website van bewustnieuwbouw.nl.

Doet u mee?

Doe mee aan de enquête en klik op de link

Meer informatie:

Opleverpunten oplossen

Bouwen is mensenwerk; er kan altijd iets misgaan. Dit soort gebreken noemen we opleverpunten. De bouwer moet opleverpunten binnen drie maanden na oplevering oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u hem in gebreke stellen.

Opleverpunten meestal snel opgelost

De kans dat u geen opleverpunten heeft, is helaas klein. Maar de meeste bouwers herstellen de geconstateerde gebreken zonder problemen binnen de vereiste termijn van drie maanden. Nadat de opleverpunten zijn opgelost, doet u de laatste betaling aan de aannemer.

In gebreke stellen, schadevergoeding eisen

Lost de bouwer de opleverpunten niet tijdig op, dan kunt u de bouwer in gebreke stellen. In het uiterste geval kunt u in een procedure een schadevergoeding eisen.

Kwaliteitsverbetering

Of u nu veel of weinig opleverpunten heeft, het is altijd vervelend als er bij de oplevering iets aan uw huis mankeert. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen begrijpen dat. Zij werken daarom actief en voortdurend aan de verbetering van hun dienstverlening. Dat doen ze onder meer via enquêtes. Na oplevering van uw huis kunt ook u een enquête ontvangen over het bouwbedrijf dat uw huis heeft gebouwd. Vul deze enquête in. Dan werkt u mee aan verdere kwaliteitsverbetering in de bouw.

Meer informatie:

Huis afwerken: eerst het bouwvocht eruit

Als jouw huis is opgeleverd, wil je er zo spoedig mogelijk gaan wonen. En dus wil je snel aan de slag met het afwerken van vloeren, wanden en plafonds. Toch kun je daar beter mee wachten. Eerst moet het bouwvocht jouw nieuwbouwhuis uit.

Nieuwbouwhuis: tot 4.000 liter vocht

Een nieuwbouwhuis wordt in fases gebouwd, waardoor de verschillende verdiepingen en muren tijdens de bouw in aanraking komen met regen en vocht. Daarnaast zit er vocht in bouwmaterialen, zoals beton. Als het huis eenmaal af is, zit veel van dit vocht nog in de wanden, vloeren en plafonds. In een gemiddeld nieuwbouwhuis gaat het om zo’n 3.000 tot 4.000 liter!

Bouwvocht verwijderen

Voordat je wil gaan schilderen, stuken of behangen, of de vloeren leggen, moet dat vocht eruit. Je wil immers geen verf die afbladdert, schimmelplekken in jouw stucwerk, gele vlekken op het behang of vloeren die kromtrekken en loslaten.

Huis geleidelijk opwarmen

Je kunt jouw nieuwbouwhuis het beste laten drogen door het huis voorzichtig op te warmen. In de eerste week warm je alle vertrekken op tot 17 graden. In de weken daarna doe je daar elke week een graadje bij, totdat de temperatuur is gestegen tot 20 graden. Een temperatuur hoger dan 20 graden heeft geen zin. Je loopt dan het risico op krimpscheuren en op schade aan de constructie.

Ook belangrijk: heel goed ventileren

Behalve geleidelijk warm stoken is het verstandig uw huis – zeker in deze periode – regelmatig goed te ventileren. Zet deuren, ramen en roosters tijdens het ventileren tegelijkertijd open, zodat de lucht goed kan circuleren. Bij een goede luchtcirculatie drogen jouw muren, vloeren en plafonds immers het snelst. En heb je al meubels of andere spullen in huis staan, zet die dan minstens vijf centimeter van de muren. Zo kunnen de muren op die plekken ook goed drogen.

Mechanisch afzuigsysteem

Jouw nieuwbouwhuis is voorzien van een mechanisch afzuigsysteem. Zet dit systeem op een verhoogde stand in de periode dat je nog niet in het huis woont. Let op: in de eerste maanden zal er veel bouwstof in het systeem komen. Maak het systeem daarom na twee maanden schoon.

Wees voorzichtig met een bouwdroger

Veel mensen gebruiken een bouwdroger om het bouwvocht snel uit het huis te krijgen. Dat is niet altijd verstandig. Een bouwdroger kan te snel te veel vocht aan de muren onttrekken, waardoor er scheuren kunnen ontstaan.

Complete droging: zeker een jaar

Wees dus geduldig. Na een aantal weken lijkt het oppervlak droog, maar ook dan zit er nog vocht in de muren. Om in te schatten hoe lang de muren van jouw huis moeten drogen, kun je advies inwinnen bij een expert die jouw nieuwbouwhuis kent. Daarover kunnen geen algemene adviezen worden gegeven, omdat elk huis anders is, uit andere materialen bestaat en de (weers)omstandigheden tijdens de bouw bij elk nieuwbouwhuis anders zijn. Toch moet je er rekening mee houden dat het zeker een jaar duurt voor al het vocht uit de muren is verdwenen. Zo lang hoeft je natuurlijk niet te wachten met inrichten en wonen. Met een tijdelijk (bouw)behang zijn uw muren voldoende aangekleed en kunnen ze toch gewoon blijven drogen.

Meer informatie:

Wat doet een VvE

Vereniging van Eigenaren (VvE) bij nieuwbouw

Als je een nieuwbouwhuis koopt in een appartementencomplex, word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze VvE zorgt voor het beheer en (groot) onderhoud van het gebouw. Bron foto: Boston en Seattle Wilhelminapier Rotterdam - Synchroon

Automatisch lid van de VvE

Dat je automatisch lid wordt van de Vereniging van Eigenaren als je een nieuwbouwappartement koopt, is in de wet geregeld. Daarmee is het beheer en onderhoud van het gebouw gewaarborgd. Juridisch ligt het zo: net als de andere appartementenbezitters word je als koper mede-eigenaar van de grond en het gebouw. En dus ben je medeverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud. Tussentijds opzeggen kan niet. Pas als je je huis verkoopt, stopt het lidmaatschap. Overigens kun je met een grondgebonden woningen ook te maken krijgen met een VvE of met een bewoningsvereniging. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Wat doet de VvE?

De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het behartigen van het gezamenlijke belang van alle eigenaren, het (groot) onderhoud en beheer van het nieuwbouwappartementencomplex én, als daar sprake is van is, bijvoorbeeld van het levende groen, een parkeergarage etc.. Daarnaast zorgt de VvE voor verzekeringen van het gebouw. Om dit te kunnen regelen moet de Vereniging van Eigenaren ervoor zorgen dat er genoeg financiële middelen zijn. Deze worden opgebouwd door de inleg van alle bewoners via servicekosten. Hierover verderop meer.

Hoe is een VvE van nieuwbouw georganiseerd?

Als we het hebben over de organisatie van een Vereniging van Eigenaren, zijn twee termen belangrijk: de algemene ledenvergadering en het bestuur.

• De algemene ledenvergadering

Ten eerste de uitleg over de algemene ledenvergadering. Deze term staat niet alleen voor de periodieke bijeenkomst, maar het staat ook voor de mensen die onderdeel uitmaken van de VvE. Iedereen die dus in het betreffende nieuwbouwappartementencomplex komt te wonen, neemt plaats in de ALV. Tijdens zo’n periodieke bijeenkomst bespreken de leden de lopende zaken, zoals jaarrekeningen en onderhoud aan het pand. Daarnaast mag de vergadering ook besluiten rondom het gebouw nemen. Dit gebeurt allemaal volgens een stemming onder de leden. De stemverhouding lees je in de akte van splitsing. Dit is een, door de notaris opgesteld, verplicht document. Hierin wordt het gebouw gesplitst in appartementsrechten. Daarbij lees je welke appartementsrechten dat zijn en waar die zich bevinden.

• Het bestuur

Vervolgens benoemen de leden van de Vereniging van Eigenaren een bestuur. Dit kan één iemand zijn of uit meerdere mensen bestaan. Meestal is het bestuur gevormd door een oneven aantal mensen in de functie van een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Er zijn geen duidelijke taakomschrijvingen voor de functies binnen de Vereniging van Eigenaren. Over het algemeen zie je dat de voorzitter de bestuursvergaderingen leidt en de agenda van de VvE vergadering in de gaten houdt. De penningmeester is verantwoordelijk voor de kas en de secretaris communiceert over de handelingen van het bestuur naar de VvE-leden en eventuele andere belanghebbenden.

Het beheren van een nieuwbouw VvE

Het beheren van een VvE, en dus van een nieuwbouwappartementencomplex, vereist bouwkundig, administratief en financieel inzicht, en kost veel tijd. Zeker als het om een complex gaat met veel eigenaren of veel gemeenschappelijke ruimten en installaties. Veel VvE’s besteden het bestuur daarom uit aan een professionele VvE-beheerder. Wanneer je een koopappartement hebt, dan hebben de bewoners zelf inspraak in de keuze van beheerder. Voor huurappartementen geldt dat de verhuurder het beheer verzorgt of uitbesteedt. Woningcorporaties hebben veel ervaring met het VvE-beheer van complexen met sociale huurwoningen en particulieren eigenaren. Zij bieden hun diensten vaak aan bij gebouwen die ze zelf hebben gerealiseerd.

Financiële bijdrage aan de VvE

Zoals gezegd zorgt de VvE voor het beheer en (groot) onderhoud van het appartementencomplex. Je kunt hierbij denken aan de gevel, het dak, het trappenhuis en de lift. De Vereniging van Eigenaren heeft hier natuurlijk geld voor nodig. Dat geld komt uit de VvE-bijdragen die je als eigenaar betaalt: de maandelijkse servicekosten. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gezamenlijke afspraken. [caption id="attachment_15823" align="alignnone" width="300"] Maasbode, Rotterdam - BPD Gebiedsontwikkeling[/caption]

Huren in een VvE

Huur je in een appartementencomplex dat bestaat uit huur- en koopwoningen, dan is er nog steeds een VvE actief. Als huurder profiteer je mee van de inspanningen en activiteiten van de VvE. De eigenaar van het appartement behoudt het stemrecht in de VvE. Dat betekent dat je niet altijd invloed kunt uitoefenen op bijvoorbeeld de begroting of het benoemen van een beheerder. In sommige gevallen kun je wel je wel voorkeuren uitspreken naar de VvE. Voor de zorg van het complex betaal je wel servicekosten, die los van de huur wordt berekend. Ook is in vrijwel alle huurcontracten een gebruikersverklaring opgenomen, waarmee je je bindt aan de regels van de VvE.

Sociaal aspect bij VvE

Naast bovenstaande praktische punten is de Vereniging van Eigenaren in zekere zin ook een sociaal gebeuren; mensen die samen onder één dak van een gebouw wonen en samen in goede verstandhouding het gebouw beheren en er samen leven. Naast praktische zaken regelen is een goede samenwerking van bewoners belangrijk.

Meer informatie:

• De Vereniging Eigen Huis informeert je beknopt over de belangrijkste aspecten van een VvE.

Uw woning onderhouden

Bij een nieuwbouwhuis is groot onderhoud in de eerste jaren niet nodig. Voor langdurig woongenot moet u uiteraard wel vanaf het begin zorgvuldig met uw woning omgaan.

Bouwvocht en bouwstof

Die zorgvuldige omgang begint al bij de oplevering. Kort na de oplevering is het zaak het bouwvocht en het bouwstof uit uw huis te krijgen. En voordat u uw huis betrekt en inricht, maakt u het natuurlijk helemaal schoon.

Gebruik van technische installaties

Bij oplevering van uw nieuwbouwhuis ontvangt u van de projectontwikkelaar adviezen over gebruik en onderhoud van uw huis. Ook verstrekt hij u gebruikershandleidingen van de technische installaties. Volg deze zorgvuldig op. Een goed gebruik van uw woning verhoogt uw wooncomfort. Daarnaast bevordert dit goed functioneren op langere termijn.

Meer informatie:

Slim wonen

Een nieuwbouwhuis heeft slimme bouwkundige voorzieningen en moderne installaties. Door deze slim te gebruiken, profiteert u van comfort en een lage energierekening.

Ander gedrag in nieuwbouwhuis

Moderne technieken en voorzieningen vragen vaak ander gedrag dan u misschien gewend bent. Zo zet u de thermostaat misschien lager als u weggaat, of als u gaat slapen. In uw oude huis bespaarde u daarmee energie. Maar in uw nieuwbouwhuis kan dat anders liggen; het weer opwarmen van het huis kan meer energie kosten dan u met de verlaging van de temperatuur bespaart. Aan de andere kant zijn er ook technieken waarbij een tijdelijke verlaging van de temperatuur juist wel verstandig is. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site, bij Vraag & Antwoord: Energieverbruik - Hoe stel ik de thermostaat goed in?

Slim wonen: weten hoe de installaties werken

Zo zijn er meer voorbeelden van technieken en voorzieningen die ander gedrag wenselijk maken. Zoals de uitstekende isolatie van uw huis. Daardoor, en doordat uw huis kierdicht is, gaat er weinig warmte verloren. Maar een kleine aanpassing als het plaatsen van een kattenluikje kan de energiebalans al verstoren. Nog een voorbeeld: uw huis is waarschijnlijk voorzien van een actief ventilatiesysteem. Dit zorgt voor een voortdurende verversing van de lucht. Maar voor een goede werking moet u regelmatig de filters schoonmaken. Zo zijn er meer voorbeelden die aantonen dat u uw huis, en de toegepaste technieken, goed moet kennen. Pas dan is uw comfort optimaal en uw energierekening laag. Dat is slim wonen.

Meer informatie:

Tot tien jaar garantie

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen van uw huis, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie vanaf drie maanden

De eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die periode van drie maanden gaat de garantie in.

Tot tien jaar garantie op de constructie

De garantieduur is in principe zes jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen of zelfs geen garantie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor verkleuringen. De garantie op schilderwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: