Woonconcept voor iedereen met (latente) zorgvraag

Vergis u niet in de naam. Samen Aangenaam Ouder Worden is niet alleen bedoeld voor senioren. Iedereen met een latente zorgvraag kan aankloppen bij SAOW, een ontwikkelaar die een nieuw concept in de markt wil zetten waarbij het op eigentijdse wijze een bijdrage wil leveren aan het creëren van een prettige leefomgeving. “SAOW gaat niet alleen over vastgoed en bouwen. Het gaat ook over zorg. We blijven een vastgoedpartij, maar we gaan wel op zoek naar partners die op de juiste locaties met ons de juiste dingen kunnen doen.”

Ontwikkelaar Maarten Kamp vertelt dat SAOW zich in eerste instantie alleen op senioren wilde richten. Het is immers een groeiende doelgroep.We worden steeds ouder en de overheid ziet het liefst dat we langer thuisblijven wonen en zo nodig thuis de benodigde zorg geleverd krijgen. Maar  ook anderen die zorg aan huis nodig kunnen hebben. “Er is ook ruimte voor andere generaties bij SAOW.”

Een zekere urgentie

Iedereen in de markt voelt een zekere urgentie als het gaat om de huisvesting van ouderen en  anderen met een zorgvraag of een latente zorgvraag. Maarten Kamp durft de stelling aan dat als het om dit soort woonvormen gaat, het professioneel organiseren van diensten en zorg belangrijker is dan de invulling van de geboden huisvesting. Of eigenlijk nog belangrijker. Het concept moet nog op de testbank. Het eerste project dat op deze wijze in de markt gezet gaat worden, ligt nu op de tekentafel.

Kwartiermaker

Als het goed is – er moet nog een hindernis genomen worden omdat een laatste vergunning nog op zich laat wachten – verrijst over niet al te lange tijd in het Gelderse Rheden een drietal appartementenblokken waarbij de focus ligt op aanvullende diensten voor mensen met een  zorgvraag. De diensten die de bewoners kunnen krijgen verschillen per appartement. Het gaat om maatwerk. De toekomstige bewoners bepalen samen met een kwartiermaker welke aanvullende diensten ze nodig hebben en hoe dat gerealiseerd kan worden.

Ook zonder zorgindicatie

Ook elders in Nederland wil het bedrijf uit Arnhem dit soort projecten van de grond krijgen, waarbij het niet altijd gaat om bewoners die al een zorgvraag hebben. “Wat we willen bieden is een toekomstbestendige oplossing. We willen consumenten een woonplek aanreiken waar ze zorgeloos ouder kunnen worden. Ook als ze nog geen zorgvraag hebben. Of geen zorgindicatie.”

Zowel huur als koop

Het concept van SAOW is zowel bestemd voor kopers als huurders (in de vrije sector, dus boven de grens van 710 euro huur per maand). In Rheden gaat het om huur. Zodra de laatste vergunning voor dit project is afgegeven, wil de ontwikkelaar beginnen met de inschrijving. Consumenten kunnen binnenkort op de website van SAOW doorklikken naar een pagina om ter zien wanneer welke projecten van start gaan en wanneer de inschrijving begint. Het bedrijf heeft meerdere locaties op het oog en ziet ontwikkelkansen in de regio ‘groot-midden-Nederland’. Dus niet in de meest noordelijke provincies en ook niet in Zeeland en Limburg.

QuickScan van de omgeving

Op iedere plek waar SAOW aan de slag zou willen gaan, gaat het op zoek naar lokale partijen met wie de exploitatie  -dus de zorgexploitatie – van de grond kan komen. “We maken dan een QuickScan om te zien wat de zorgvraag zou kunnen zijn van de toekomstige bewoners. Wat ze kunnen besteden aan huur (of koop) en hoe het zit met de leeftijden. Het is voor ons belangrijk om te weten welke partijen in de directie omgeving inzetbaar zijn, zodra er een zorgvraag mocht zijn.”

Specifieke wensen

De organisatie Samen Aangenaam Ouder Worden stelt per project één of meerdere kwartiermakers aan die toekomstige bewoners bijstaan in de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke exploitatie. De kwartiermaker inventariseert en of er specifieke wensen zijn en zorgt voor de coördinatie van de verschillende diensten. Denk daarbij onder andere aan een kapster aan huis of een schoonmaakster. De kwartiermaker gaat ook in overleg met de aannemer over de inrichting van de algemene ruimte indien daar specifieke wensen voor zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een grote gemeenschappelijke keuken.

Geen zorgetiket

Het is belangrijk voor toekomstige bewoners om te weten dat er een zorgorganisatie klaarstaat zodra daar behoefte aan is. Toch wil SAOW niet dat al aan de voorkant van een project een zorgetiket wordt geplakt. “Daar ligt een grote uitdaging. Want niemand wil afhankelijk zijn van zorg. Maar zodra het aan de orde is, moet het wel goed geregeld zijn.”