Privacy Verklaring

Privacyverklaring BEWUST NIEUWBOUW

Hierbij informeert BEWUST NIEUWBOUW u over haar privacybeleid. Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties, verenigd in de NEPROM. Zij ontwikkelen en bouwen huizen, gebouwen en buurten waar mensen graag wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. De redactie van Bewust Nieuwbouw is onderdeel van de NEPROM. De NEPROM is de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.

Wij willen met Bewust Nieuwbouw de verbinding leggen tussen de aanbieders van nieuwe huizen en u, de consument, door:

  1. actuele, laagdrempelige en uitnodigende informatie te bieden over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels;
  2. in contact te komen met consumenten, hen aan het woord te laten en hun de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en hun mening te geven.

Persoonsgegevens. Wie, wat en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens van geïnteresseerden.

We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor zover beschikbaar kunnen wij uw voor- en achternaam, e-mailadres, sociale media gegevens en IP-adres verwerken.

Wij doen dit ten eerste om geïnteresseerden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo houden we u bijvoorbeeld op de hoogte van onze activiteiten en andere interessante informatie over nieuwbouw. In dat kader ontvangt u ook onze email-nieuwsbrieven. U kunt je altijd uitschrijven, als u die niet meer wilt ontvangen. Dat kan via de link beschikbaar onder aan iedere mailing.

Ten tweede verwerken wij persoonsgegevens om onze doelstelling te bereiken. Die is tweeledig; informatievoorziening aan en contact onderhouden met consumenten.

BEWUST NIEUWBOUW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemd doelen te realiseren.

Gegevensverstrekking aan derden

BEWUST NIEUWBOUW verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewust en beveiligd

BEWUST NIEUWBOUW en betrokkenen zijn zich bewust van het belang van het onderwerp privacy en handelen daarnaar. Daarom neemt de BEWUST NIEUWBOUW passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo proberen wij te voorkomen dat die misbruikt, onbevoegd ingezien, ongeoorloofd gewijzigd of ongewenst openbaar gemaakt worden of verloren raken. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de verwerkte persoonsgegevens, gelden er interne procedures en handelen wij conform relevante wetgeving.

Statistieken over het gebruik van onze sites

BEWUST NIEUWBOUW gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt inclusief het IP-adres van uw computer opgeslagen op servers van Google buiten Europa; in de Verenigde Staten. Google geeft ons een terugkoppeling over het gebruik van onze sites. Het privacybeleid van Google is hierop van toepassing. BEWUST NIEUWBOUW heeft geen invloed op het gebruik en de verwerking van de gegevens door of namens Google.

Correcties en klachten

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren, verwijderen of overdragen? Stuur dan een mail naar redactie@bewustnieuwbouw.nl. U hoort binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek van ons.

Voor overige suggesties, vragen, bezwaren of meldingen kan je ons ook via redactie@bewustnieuwbouw.nl benaderen. Onze overige contactgegevens zijn:

Westeinde 28
2275 AE Voorburg.
Telnr. 070 – 386 62 64

bewustnieuwbouw.nl en neprom.nl zijn websites van de NEPROM.
Voorts heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.