Aan welke eisen moet een afzuigkap voldoen?

Als het over fijnstof gaat, denken we altijd aan uitlaatgassen. Maar ook in huis ontstaat fijnstof, namelijk bij het koken. Een goede afzuigkap voorkomt dit probleem.

Koken erger dan vuurwerk

In goed geïsoleerde, luchtdichte woningen waar te weinig geventileerd wordt, schiet de hoeveelheid fijnstof tijdens het koken omhoog. Tot enkele uren na het koken kan er binnenshuis meer fijnstof zijn dan buiten. TNO heeft laten zien dat het bakken van een simpele spekpannenkoek in de keuken meer fijnstof veroorzaakt dan vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling.

Ventilatie onvoldoende

Een motorloze afzuigkap die werkt op de mechanische ventilatie van het huis, is meestal onvoldoende. Als de capaciteit te klein is, worden kookdampen onvoldoende afgevoerd, blijven geuren hangen en hoopt fijnstof zich op.

Aparte afvoer

Een afzuigkap met een aparte afvoer naar buiten, geeft een beter resultaat. Dit betekent dat de projectontwikkelaar hier bij de nieuwbouw van de woning rekening mee moet houden. Ga dus niet zelf na de oplevering aan de slag. Als u een doorvoer naar buiten maakt, boort u in de thermische schil van uw huis. De oplevergarantie die de projectontwikkelaar geeft, kan dan komen te vervallen.

Een goede afzuigkap

Veel mensen kiezen een afzuigkap op design. Logisch, want een afzuigkap is heel zichtbaar aanwezig. Maar bedenk dat een afzuigkap bedoeld is om kooklucht zo goed mogelijk af te voeren. Hier moet u op letten:

  • De afzuigkap moet een capaciteit hebben van 300 m3/uur als u kookt op een inductieplaat. Bij koken op gas is een grotere capaciteit nodig omdat dan ook de verbrandingsgassen moeten worden afgevoerd.
  • De afzuigkap moet ook voldoende vet afvangen. Hoeveel vet de afzuigkap afvangt, kunt u afleiden van het energielabel. De indeling daarvan loopt van A tot G. Hoe beter de klasse, hoe meer vet er wordt opgenomen.
  • De afzuigkap moet ongeveer even groot zijn als de kookplaat en moet bij voorkeur een randje hebben van circa vijf centimeter, zodat de damp eronder blijft.
  • Bij gebruik van bovenkastjes moet de afzuigkap hier direct op aansluiten.
  • Zorg voor onderhoud en tijdige vervanging van de filters. Dan blijft uw afzuigkap goed functioneren.

Zorg ook voor verse lucht

Als de afzuigkap aan staat, moet er ook voldoende toevoer van verse buitenlucht zijn. Om het ventilatiesysteem in huis niet in de war te sturen, moet die lucht in de buurt van het kooktoestel worden aangevoerd door een raam open te zetten.

Meer informatie: