Architect vertaalt woonwensen in concreet ontwerp

De architect vertaalt woonwensen van de klant in een ontwerp. Waar moet hij nog meer rekening mee houden? Bekijk de video over de rol van de architect in het ontwikkelproces.

Hij noemt het een opgeschreven verhaal hoe de woning er uit moet gaan zien. Architect Benedict Kraus kijkt naar de woonwensen die aan de orde zijn en stelt een programma van eisen op. “Mijn opgave is om dit alles te vertalen in een ontwerp met plattegronden en gevels.”

Ook stedenbouwkundige eisen spelen rol

Er zijn echter nog andere factoren die bepalend zijn voor het ontwikkelproces. De architect moet ook rekening houden met stedenbouwkundige eisen die gelden voor de plek waar de woning moet verrijzen. Hij noemt het stedenbouwkundige randvoorwaarden. Brandveiligheid is zo’n voorwaarde. Maar er zijn natuurlijk meer voorwaarden.

Duurzaamheid steeds meer aan de orde

Duurzaamheid speelt ook een steeds belangrijkere rol. Dit betekent dat de woning zo wordt ontworpen dat er bijvoorbeeld sprake is van weinig energieverlies. Maar ook hier kunnen meer mogelijkheden. Bekijk de video en krijg een idee wat de rol van een architect inhoudt.