Casco oplevering, zelf afbouwen

De meest vérgaande vorm van minderwerk is dat u uw nieuwbouwhuis casco laat opleveren. U gaat dan zelf met de afbouw aan de slag. Bij een aantal nieuwbouwprojecten heeft u die keuze.

Casco opleveren: allerlei definities

Een gangbare definitie van casco opleveren is dat de bouwer alleen de ruwbouw verzorgt. Uw huis wordt dan wind- en waterdicht opgeleverd, dus inclusief ramen (met glas), deuren en dakpannen. In de projectmatige nieuwbouw hanteren ontwikkelaars en bouwers echter ook andere omschrijvingen, waarbij vaak een deel van de binnenkant van het huis gewoon wordt opgeleverd. Feitelijk is er dan sprake van ‘casco op onderdelen’. Het is belangrijk van tevoren te weten wat er bij uw huis precies onder ‘casco’ wordt verstaan, zodat u weet wat u zelf nog moet doen voor de verdere afbouw.

Casco: lekker klussen en een lagere prijs

Maar waarom zou u al die moeite doen als de bóuwer dit gewoon voor u kan doen? Vaak kiezen mensen voor (een vorm van) casco oplevering omdat ze het gewoon leuk vinden om zelf aan de slag te gaan. Daar komt bij dat ze op deze manier hun huis helemaal kunnen afbouwen zoals zij dat willen. Maar er is ook een financiële reden. Een casco huis kost minder dan een huis dat helemaal is afgebouwd. Voor al het afbouwwerk dat u zelf doet, hoeft u immers geen aannemer te betalen. Het gevolg is wel dat de garantie op bepaalde onderdelen vervalt en dat u zelf moet zorgen dat uw woning voldoet aan alle eisen.

Sleutelklaar opleveren

Veruit de meeste nieuwbouwhuizen worden niet casco, maar ‘sleutelklaar’ opgeleverd. Dat betekent dat het huis geheel is afgewerkt. U hoeft dan in principe alleen nog de muren te sauzen, te behangen of van sierpleister te voorzien. Daarna kunt u beginnen met de stoffering en de inrichting.

Meer informatie: