Gevolgen van de oorlog voor jouw nieuwbouwhuis

oorlog-nieuwbouw

Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Welke gevolgen heeft oorlog voor de woningbouw in Nederland? En wat kun jij daarvan merken? Dat vertellen we je in het onderstaande artikel.

Onzekerheid over prijzen en levertijden

De oorlog zorgt voor veel onzekerheid in de bouwsector. Er is sprake van extreme prijsstijgingen voor bepaalde producten, vooral wanneer de productie ervan veel energie kost. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bakstenen en staal. Verder kunnen tekorten aan specifieke materialen en oplopende levertijden een probleem vormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan larikshout dat nogal eens uit Rusland wordt geïmporteerd.

Sector zoekt naar oplossingen

Alle betrokkenen in de keten stellen alles in het werk om woningbouwprojecten zoveel mogelijk te laten doorgaan. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk is om andere, gelijkwaardige, materialen te gebruiken of om de bouwmethode aan te passen. Ook kijken ontwikkelaars hoe ze de aannemer tegemoet kunnen komen door te delen in het risico en wordt met gemeenten gesproken over het aanpassen van de grondprijzen. In al deze gesprekken moeten de betrokkenen “goed onderscheid maken: waar is er daadwerkelijk iets aan de hand waar je het gesprek over aan moet gaan. Want het lijkt nu wel of alles in de Oekraïne wordt gemaakt. Dat is natuurlijk niet zo.” Zo duidt Bart van Breukelen, de topman van een van de grootste bouwbedrijven in Nederland, de situatie in een interview met een vakblad voor de bouwwereld.

Wat kun jij merken van vertragingen?

Het lijkt onvermijdelijk dat er vertragingen gaan optreden. Dat geldt vooral voor nieuwe projecten. Deze zullen mogelijk later op de markt komen, omdat het extra tijd kost om het financieel rond te krijgen. Maar ook in projecten die al in aanbouw zijn, is vertraging niet uitgesloten. Wanneer de bouwtijd het aantal werkbare dagen overschrijdt, heb je als koper mogelijk recht op een schadevergoeding.

Wat kun jij merken van prijsstijgingen?

En dan de prijsstijgingen. Wat je daarvan merkt is erg afhankelijk van je situatie:

  • Als huurder zul je hier weinig of niets van merken, omdat woningcorporaties en commerciële verhuurders aan strenge regels zijn gebonden.
  • Wanneer je hebt gekocht onder het Keurmerk GarantieWoning en de notariële levering heeft plaatsgevonden, kunnen prijsstijgingen niet meer bij jou als koper in rekening worden gebracht.
  • Heb je al een nieuwbouwhuis gekocht, maar ben je nog niet bij de notaris geweest? Dan zul je in veruit de meeste gevallen ook geen last hebben van prijsstijgingen. Check voor de zekerheid wat hierover in je contract staat.
  • Bij nieuwbouwhuizen die nog niet zijn verkocht, kan de ontwikkelaar of bouwer in bepaalde gevallen prijsstijgingen doorberekenen aan de kopers. De signalen die wij krijgen vanuit ontwikkelaars die zijn aangesloten bij branchevereniging NEPROM, wijzen erop dat ontwikkelaars hier uiterst terughoudend mee zijn. We adviseren je om je contract goed te lezen voor je het ondertekent.