Het Nieuwbouw Platform

Het Nieuwbouw Platform, sinds mei 2017 de opvolger van de Stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal (LNP), ondersteunt de woningaanbieder bij het optimale online beheer van haar woningaanbod. Het Nieuwbouw Platform is opgezet om de transparantie in de nieuwbouw vrije huur- en koopsector te vergroten. Deelnemers van Het Nieuwbouw Platform zijn projectontwikkelaars, beleggers, ontwikkelende bouwers en de branchevereniging Neprom.

Zoekmachine voor nieuwbouw

De database van Het Nieuwbouw Platform levert aan diverse gemeente portals. Deze samenwerking kan verschillen per deelnemende gemeente. Het kan enkel en alleen gaan om het leveren van een woningzoeker voor nieuwbouw binnen de gemeente (bijv. Nissewaard) of een veel uitgebreidere samenwerking waarbij we ook het secretariaat beheren voor een samenwerkingsplatform (bijv. Breda). Hierbij kunt u ook denken aan het gezamenlijk organiseren van woondagen en beurzen en het beheren van een site, zoals bijvoorbeeld bij Amsterdam Woont.
Op de “woont” websites kunnen consumenten hun eigen zoekprofiel aanmaken. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld voor de partners van het platform.

Meer informatie: