Hoe werkt energiezuinige apparatuur? PV-panelen/energierekening

Wat kan ik doen om mijn energiegebruik verder terug te dringen? En hoe krijg ik een goed overzicht van de energierekening en de bijkomende kosten? Zo maar wat vragen van consumenten die in een zeer energiezuinig huis wonen. Een groep die over het algemeen erg tevreden is over hun nieuwbouwhuis. Dat niet alleen energiezuinig is maar zeker ook comfortabel. Uit een onderzoek over woonbeleving onder deze groep blijkt echter ook dat ze nog wel met een aantal vragen zitten.

Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, heeft de vragen van deze woonconsumenten gegroepeerd en aan bouwprofessionals gevraagd om de vragen te beantwoorden. Dit is deel vier uit een serie van vijf. Deze keer aandacht voor PV-panelen (oftewel zonnepanelen) en de energierekening.

Deel vijf, het laatste deel, volgt binnenkort met als thema onderhoud en service. Dit is deel vier over zonnepanelen en (de hoogte) van de energierekening.

Hoe kan ik zien hoeveel de zonnepanelen opwekken?

Bij de meeste PV-installaties kan de opbrengst van de panelen worden afgelezen op een display en/of via een app op uw mobiele telefoon. Met de slimme meter wordt de opbrengst van de panelen apart geregistreerd. U ziet dat terug op de energierekening.

Moet ik iets doen aan het onderhoud van zonnepanelen?

Zonnepanelen vergen geen onderhoud. Eventueel kunt u de panelen (laten) wassen. Of dat nodig is, hangt onder andere af van de hellingshoek waaronder ze zijn geplaatst. Meestal regenen de panelen vanzelf schoon.

Als er nog ruimte vrij is op dak, kan ik dan zelf zonnepanelen bijplaatsen?

Dat kan, maar let op dat panelen kunnen afwijken in kleur en vorm. Als u dezelfde panelen koopt die er al liggen, krijgt u het mooiste beeld. Houd ook rekening met een doorvoer van kabels door het dak en een opstelplaats voor een extra omvormer.

De omvormers van de zonnepanelen maken geluid. Wat kan ik daaraan doen?

De omvormers van de PV-panelen maken een kort geluid als de zon doorkomt. Aan dat geluid is niets te doen. Als het hinderlijk is, kunt u er zelf iets omheen bouwen. Let er wel op dat de omvormers warmte afgeven en dus moeten kunnen ventileren.

Hoe kun je elektriciteit opslaan of er slimmer gebruik van maken?

 • Schakel niet op nachtstroom, maar op zonnestroom. Zet dus voor zover dat kan, elektrische apparaten alleen aan als de zon schijnt.
 • Laad elektrische fietsen en de elektrische auto alleen op als de zonnepanelen werken.
 • Er bestaan slimme stopcontacten die met de omvormer van de PV-panelen communiceren. De stopcontacten werken alleen als de zon schijnt.
 • Misschien is het over een aantal jaren makkelijker om elektriciteit op te slaan. De ontwikkeling van accu’s voor huishoudelijk gebruik is volop in ontwikkeling.

Wat kan ik zelf nog doen om mijn energiegebruik verder terug te dringen?

 • Kijk eerst wat u allemaal aan apparaten hebt. Dank af wat niet nodig is.
 • Kies voor apparaten met een A+++-label. Als een koelkast bijvoorbeeld ouder is dan 7 jaar, is het vaak al gunstig om een nieuwe te kopen. Draai overal LED-lampen in. Wilt u een droger? Kies dan een warmtepompdroger.
 • Gebruik in ruimtes waar u maar af en toe bent, een aanwezigheidsmelder voor verlichting. Vermijd lekstroom door apparaten met een adapter achter een schakelaar te zetten. Haal stekkers van telefoonopladers en de e-bike uit het stopcontact zodra ze opgeladen zijn.

Waarvoor betaal ik precies bij een systeembouwer zoals Klimaatgarant?

 • Een systeembouwer ontwikkelt en verhuurt energiesystemen zoals bodemwarmtepompen en zonnepanelen. Klimaatgarant is zo’n systeembouwer. Het voordeel is dat de koopprijs van uw huis daardoor lager is. Het nadeel is, dat de installaties eigendom zijn van iemand anders en dat u een maandelijks bedrag betaalt voor de huur ervan.
 • Hoeveel u voor de service van een systeembouwer betaalt, hangt af van welke diensten u precies afneemt. Het kan gaan om energiekosten, beheer, onderhoud en afschrijving van de installaties. Details daarover staan in het contract dat u afsluit.

Hoe krijg ik een goed overzicht van de energierekening en alle bijkomende kosten?

Het is een misverstand dat in een energieneutraal huis de energie gratis is. Ook als u per saldo geen elektriciteit koopt van het energiebedrijf, moet u rekening houden met:

 • Aansluitkosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet en eventueel op een warmtenet. De kosten voor aansluiting op het aardgasnet zijn niet van toepassing.
 • Periodiek onderhoud van de warmtepomp, het ventilatiesysteem en de PV-panelen. Een onderhoudscontract kan 200 euro per jaar kosten.
 • Investeringskosten en kosten voor vervanging van installaties na hun levensduur.
  Het is soms moeilijk om de kosten in een nieuwe energiezuinige woning te vergelijken met wat u gewend was. De woonbegeleider kan u helpen om alle kosten op een rijtje te zetten.

Wat gebeurt er met de energierekening als de salderingsregeling verandert?

De salderingsregeling heeft te maken met zonnestroom die u opwekt met PV-panelen. Dankzij deze regeling krijgt u evenveel terug voor geleverde elektriciteit als wat u betaalt voor elektriciteit die u van het energiebedrijf koopt. Deze regeling is nog tot 1 januari 2023 geldig. Daarna wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd. Vanaf 2031 krijgt u per geleverde kilowattuur een terugleververgoeding. Die is een stuk lager dan wat u betaalt.

 • Wanneer u acht tot tien PV-panelen hebt, maakt dat uiteindelijk niet veel uit. Als u meer PV-panelen op dak hebt, kan dat ongunstig zijn.
 • Het is dan slim om zoveel mogelijk zonnestroom zelf in huis te gebruiken (zie ook 5.5).

Meer informatie: