Is all electric de toekomst?

In steeds meer nieuwe woonwijken wordt geen aardgasnet of warmtenet aangelegd. Er is alleen nog elektriciteit. De huizen zijn all electric. Koken doet u elektrisch en verwarmen gebeurt met een warmtepomp. Is dat de toekomst?

De aardgasvoorraad slinkt

Nederlands aardgas was in ons land altijd ruimschoots en goedkoop voorhanden. Dat is aan het veranderen. Uit de gasbel van Noordoost-Nederland kan steeds minder worden gewonnen en ons land moet steeds meer aardgas importeren. Dat maakt de energievoorziening onzeker.

De energievraag verandert

In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas klein. Ook in de keuken wordt minder aardgas gebruikt. Steeds meer mensen (ook topkoks!) geven de voorkeur aan elektrisch koken op inductie. Bijkomend voordeel: inductiekoken veroorzaakt geen verbrandingsgassen in de keuken. Terwijl de vraag naar aardgas dus afneemt, neemt de vraag naar elektriciteit voor huishoudelijke toepassingen nog steeds toe. Voor netbeheerders is het vaak niet meer rendabel om in een nieuwbouwwijk een aardgasnet aan te leggen.

Er zijn nieuwe technieken beschikbaar

Met een warmtepomp kan elektriciteit met een zeer hoog rendement worden omgezet in warmte. Die techniek is ook voor woningbouw bereikbaar. Zonnepanelen wekken de benodigde elektriciteit op. Daar komt geen aardgas meer aan te pas.

Is all electric de toekomst?

Aardgas blijft een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energiestructuur. Er zijn geen initiatieven dat bestaande aardgasnetten worden opgeheven. In steeds meer nieuwbouwwijken wordt echter geen (nieuw) aardgasnet aangelegd. Daar zijn de huizen all electric.