Kan ik verhuizen met een restschuld?

Een restschuld is niet altijd een belemmering om een ander huis te kopen. U heeft zelfs meerdere mogelijkheden om, met een restschuld, een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Restschuld meefinancieren in nieuwe hypotheek

U kunt uw restschuld (gedeeltelijk) meefinancieren in uw nieuwe hypotheek. U sluit dan dus een hogere lening af dan het bedrag dat u zonder restschuld maximaal mag lenen (2017: 101 procent en vanaf 2018: 100 procent). Banken nemen hiermee een risico, omdat ze geld verstrekken zonder onderpand. Maar met voldoende inkomen en goede toekomstperspectieven willen veel banken best meewerken.

Het meefinancieren van de restschuld kan, onder bepaalde voorwaarden, met behoud van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voorwaarde is dat de hypotheek, inclusief de restschuldfinanciering, onder de NHG-grens blijft (nu: 265.000 euro). Dit bedrag wordt nog hoger als u geld besteedt aan energiebesparende voorzieningen voor uw nieuwbouwhuis. Dan kunt u tot 280.900 lenen onder de gunstige voorwaarden van NHG. Een hypotheek met NHG geeft een veilig gevoel; als u buiten uw schuld uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen, neemt de NHG uw schuld over.

Het meefinancieren van uw restschuld in uw nieuwe hypotheek is sinds 1 januari 2018 niet meer aftrekbaar. Echter, als u uw woning voor 2018 heeft verkocht dan blijft de rente op een restschuldfinanciering wel aftrekbaar. Goed om te weten.

Eigen spaargeld aanspreken

Als u voldoende spaargeld heeft, kun u uw restschuld (geheel of gedeeltelijk) aflossen uit eigen middelen. Het grote voordeel daarvan is dat uw maandelijkse hypotheeklasten dan flink lager zijn.

Hulp via een schenking

Een schenking van ouders of andere familieleden kan u helpen uw restschuld (geheel of gedeeltelijk) af te lossen. Dit kan in 2018 net als in 2017 onder bepaalde voorwaarden tot een bedrag van  € 100.000 belastingvrij. Voorwaarde is wel dat dit geld is bestemd voor uw eigen woning. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u ook tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Omdat de meeste restschulden veel lager zijn dat dit bedrag, kan een schenking een mooie oplossing zijn, of in ieder geval een deel van de oplossing. De gemiddelde ‘onderwaarde’ in Nederland bedroeg in 2016 33.000 euro. Het probleem voor huizenbezitters met een restschuld is overigens (enigszins) afgenomen, omdat de huizenprijzen gemiddeld zijn toegenomen en de restschuld daardoor lager uitpakt.

Samen meer lenen

Als u in uw eentje een woning heeft gekocht die nu ‘onder water’ staat, en u bent inmiddels samen, dan kunt u de stap naar een ander huis mét uw partner zetten. Tenminste, als u allebei een inkomen heeft. U kunt dan meer lenen. Het meefinancieren van de restschuld is dan vaak een stuk gemakkelijker.

Naar een goedkoper huis

U kunt verhuizen naar een goedkoper huis. Toch gebeurt dit niet vaak. De meeste mensen met een restschuld zijn vrij jong, tussen de 25 en 35. Die krijgen kinderen en willen om die reden juist groter gaan wonen. Groter is veelal duurder. Een goedkoper huis is vaak kleiner.

Persoonlijke lening

Heeft u geen eigen middelen en is meefinancieren geen optie? Dan kunt u uw bank vragen uw restschuld om te zetten in een persoonlijke lening. Voor kleine restschulden kan dit een optie zijn. Bij grotere restschulden is dit niet verstandig; de rente bij persoonlijke leningen is hoog.

Voorwaarden aan meefinancieren restschuld

Aan het meefinancieren van uw restschuld zijn wel voorwaarden verbonden. Die voorwaarden verschillen per bank. Vraag uw bank wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Meer informatie:

  • Op Restschuldinfo geeft de Nederlandse Vereniging van Banken informatie. Ook kunt u hier lezen wat in algemene zin de mogelijkheden zijn als u met een restschuld te maken krijgt.
  • De Consumentenbond wijst erop dat een aantal belangrijke vragen op Restschuldinfo niet beantwoord wordt.
  • De Nationale Hypotheek Garantie legt op haar website uit wat de voorwaarden zijn om, met behoud van NHG, uw restschuld mee te financieren in uw nieuwe hypotheek.