Mechanische ventilatie

ventilatie nieuwbouwhuis

Een nieuwbouwhuis moet je altijd voldoende ventileren. Met mechanische afzuiging van ventilatielucht ben je altijd verzekerd van voldoende schone lucht in het hele huis.

Waarom mechanische ventilatie?

Een nieuw, energiezuinig huis is kierdicht en goed geïsoleerd gebouwd. Daar is 24 uur per dag ventilatie nodig. Dat is een voorwaarde voor een gezond binnenklimaat. Met mechanische ventilatie ben je daarvan verzekerd. Mits de installatie goed is aangelegd en onderhouden.

Hoe werkt mechanische ventilatie?

Mechanische ventilatie zorgt voor een voortdurende luchtverversing. De installatie bestaat uit een MV-box (met een luchtpomp) en ingebouwde ventilatiekanalen. Lucht wordt uit de verschillende vertrekken afgezogen en via de MV-box afgevoerd naar buiten. Verse lucht komt op natuurlijke wijze binnen via ventilatieroosters die meestal boven de ramen zitten. Ook via openstaande (klep)ramen komt verse lucht binnen. Via openingen onder de deuren stroomt de lucht door het hele huis. Als ook de toevoer van verse lucht mechanisch is geregeld, wordt meestal gesproken van balansventilatie.

Mechanische ventilatie

Regelsystemen van mechanische ventilatie

Het ventilatiesysteem kan handmatig worden geregeld. Daarvoor is er een driestandenschakelaar in de keuken en de badkamer. Als je thuis bent, zet je de schakelaar op 2 en als je weggaat zet je hem op 1. Stand 3 is bedoeld voor extra ventilatie tijdens douchen en/of koken. Veel huizen hebben naast een driestandenschakelaar een automatische vraaggestuurde regeling. Hierbij registreren sensoren de luchtvochtigheid en de CO2. Op basis hiervan wordt de ventilatie steeds precies geregeld. Als er veel mensen in een kamer zijn, gaat het systeem vanzelf harder werken. Met deze regeling bespaar je energie, omdat er nooit onnodig veel warme lucht uit het huis wordt afgevoerd.

Aandachtspunten

  • Zet de installatie nooit uit, behalve in geval van calamiteit (als de sirene gaat)
  • Laat de ventilatieroosters open. Doe je ze even dicht, vergeet dan niet ze later weer open te zetten.
  • Zet gerust een raam open, ook al hoeft dat niet.
  • Laat de deurspleten vrij. Die zijn  voor de luchtcirculatie in huis
  • De ventilatieventielen in het plafond of de wand kun je zelf schoonmaken. Let op dat je ze op dezelfde plaats weer terugplaatst.
  • De installatie moet eens per twee jaar door een onderhoudsbedrijf worden nagekeken.
  • De leverancier van het huis kan bij oplevering een Ventilatie Prestatie Keuring laten uitvoeren. Vraag daar naar. Vraag ook naar specifieke aandachtspunten voor gebruik.

Meer informatie: