Miljoenennota: over de nieuwbouw

kabinet

De begroting die op 20 september gepresenteerd werd bevat helaas niks nieuws voor de nieuwbouw. De Koning sprak over de nijpende situatie op de woningmarkt, over de noodzaak dat het Rijk de regie naar zich toetrekt, dat er 900.000 nieuwe woningen bij moeten tot 2030 en dat de praktijk weerbarstig is. Concrete uitwerking van de eerder aangekondigde versnellingsacties staan echter niet in de begroting.

Betaalbare woningen

Het was al bekend dat het kabinet fors wil inzetten op de betaalbaarheid van het wonen. Daarvoor maakt het kabinet vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij. Dit geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. Het kabinet wil dat er meer betaalbare woningen komen voor mensen met een middeninkomen. Om dit te bereiken willen ze bouwers verplichten om 1/3 sociale woningen, 1/3 woningen in het middensegment en 1/3 woningen in de vrije sector te bouwen.

Regels maximale huur

Daarnaast moet het stellen van regels aan de maximale huur van middenhuurwoningen zorgen voor meer betaalbare woningen. Op dit moment gelden alleen regels voor sociale woningen met een huur tot ongeveer € 765. De minister moet de bovengrens van het middensegment huur nog bepalen. Deze zal tussen de € 1.000 en € 1.250 komen te liggen, zo heeft hij aangekondigd. In de koopsector loopt het middensegment tot de NHG-grens.

Eisen onhaalbaar

Projectontwikkelaars merken dat projecten waar zij nu aan werken door deze eisen onhaalbaar worden. Het is essentieel dat de nieuwbouwprojecten die in de komende drie tot vijf jaar gerealiseerd worden, buiten schot blijven. Anders lopen die grote vertraging op of komen ze helemaal niet van de grond. Door gericht te bouwen voor de doorstroming in combinatie met een premieregeling voor de koopstarter, kan de doelstelling van de beschikbaarheid van meer betaalbare woningen volgens ontwikkelaars wel worden bereikt.