Nieuwbouwhuis: Zelfbouw of Mede Opdrachtgeverschap?

Kiest u er voor om samen met andere toekomstige bewoners opdrachtgever te worden van een nieuwbouwproject, dan is het vaak wat lastiger om een hypotheek te regelen dan bij een regulier project dat is opgezet door een projectontwikkelaar. Er komt simpelweg meer voor kijken als u besluit om samen met anderen een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te vormen. Financieel adviseur Jeroen Wolfsen van moneywise.nl geeft wat tips. En wist u dat er ook een mengvorm mogelijk is: een MO! Dit staat voor Mede Opdrachtgeverschap.

Hij ziet het met enige regelmaat voorbij komen. Consumenten die voor financieel advies aankloppen omdat ze samen met drie, zes of wellicht twintig anderen een CPO-groep willen vormen. Gezamenlijk een stuk grond aankopen, samen met elkaar of ieder zijn eigen plan voor de bouw van een nieuwbouwhuis opstellen en het project in gang zetten. “Daar komen als het om de financiële kant van het verhaal gaat, veel extra toeters en bellen bij kijken”, zegt Jeroen Wolfsen. “Het is een lange route.”

Meer stukken nodig bij zelfbouw

Het verschilt nogal of u een nieuwbouwhuis koopt van een projectontwikkelaar waarbij u vervolgens nog een besluit moet nemen over het meer- en minderwerk zoals bijvoorbeeld een dakkapel, een iets luxere keuken dan er standaard wordt bijgeleverd of dat u alles zelf in de hand heeft. Banken willen best een CPO doen, maar hebben vaak meer stukken nodig voordat ze tot financiering overgaan. “Ze willen het hele plan kunnen beoordelen.”

Vertraging in de plannen van een CPO-bouwgroep

Laatst zag Jeroen Wolfsen het bijna mis gaan toen een klant om financieel advies langs kwam, terwijl de mede-deelnemers aan het CPO-project de financiën al rond hadden. Het project moest eigenlijk al gepasseerd zijn bij de notaris, maar er was nog wat gesteggel over details bij één van de deelnemers. Het ging dan om dingen als het wel of niet plaatsen van een dakraam. Dit zorgde voor vertraging. Knopen werden niet doorgehakt en daarmee was ook de financiële kant van het verhaal nog niet rond.

Meerdere geldverstrekkers

Het lastige van een CPO is dat als één van de deelnemers de financiën niet rond heeft, er nog niets in gang gezet kan worden. Te beginnen bij de aankoop van de grond. “Mijn stelling is: regel de hypotheek van een CPO-traject bij één bank. Maar dat is natuurlijk de ideale wereld” , zegt de financieel adviseur van moneywise.nl.  De keuze van een koper van een nieuwbouwhuis om naar een bepaalde bank of andere geldverstrekker te gaan, hangt samen met de voorwaarden die geboden worden. En zo kan het voor deelnemer1 interessant zijn om voor ABN AMRO te kiezen, terwijl een ander juist beter af is bij de Rabobank of Triodos Bank of welke geldvertrekker dan ook.

Ander idee: één adviseur

Vandaar de suggestie om als groep in ieder geval aan te kloppen bij één adviseur. Die kan – zo nodig – de verschillende hypotheekaanvragen bij verschillende hypotheeknemers onderbrengen, maar het feit dat die adviseur het hele plan en alle wensen kent, heeft het voordeel dat de vaart erin gehouden kan worden. De adviseur kent het totaalplaatje van het project en kan het plan zodoende beter motiveren richting de geldverstrekkers.

Mede Opdrachtgeverschap

Bij een CPO is al met al sprake van een lang traject. Langer dan een klant-en-klaar nieuwbouwproject van een projectontwikkelaar waarbij de bouwplannen in grote lijnen vastliggen. Punt is dat u meer uw eigen stempel kan drukken op de woning als u voor een CPO gaat. Dit betekent ook dat er veel meer tijd mee is gemoeid. Volgens Jeroen Wolfsen gaat het al snel  tweeëneenhalf jaar bij een CPO. Alternatief kan zijn een MO: Mede Opdrachtgeverschap.  De projectontwikkelaar koopt dan de grond en zorgt voor de splitsing. Samen met de projectontwikkelaar (en andere betrokkenen) ontwikkelt u dan een project. Dat maakt de aanvraag van een hypotheek ook meteen een stukje makkelijker.

Meer informatie: