Stimulans voor bouw betaalbare huurwoningen in vrije sector

Gemeenten kunnen straks in hun bestemmingsplannen gebieden aanwijzen exclusief voor de bouw van betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Minister Stef Blok (Wonen) wil de regelgeving op dit gebied aanpassen.

Veel behoefte aan huurwoningen middensegment

Dit staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Met de aanpassing van de regelgeving wil Blok de bouw van betaalbare vrije sector huurwoningen een extra stimulans geven. Hoewel het aantal woningen in de vrije huursector de laatste jaren flink is gestegen, is het aandeel van dit segment in de totale woningvoorraad slechts zes procent, zo becijfert de website Vastgoedmarkt.nl. Terwijl er veel behoefte is aan dit soort woningen, met huurprijzen tussen pakweg 700 en 900 euro.

Ander puntensysteem, versoepeling regels

Behalve via deze maatregel stimuleert het kabinet ook op andere manieren de groei van de vrije huursector. Zo wordt voor de regio’s Amsterdam en Utrecht, waar het tekort het meest nijpend is, het puntensysteem gewijzigd. Anders dan tot nu toe het geval was, kunnen nieuwe studio’s en kleine appartementen daar straks gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd. Ook worden de regels versoepeld voor de verkoop van sociale huurwoningen als deze, gezien hun kwaliteit, ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Corporaties bouwen sociale huurwoningen

Verder is in de nieuwe Woningwet het taakgebied voor woningcorporaties beperkt tot het bouwen van sociale huurwoningen. Zo hebben investeerders de zekerheid dat de bouw van woningen in de vrije huursector is voorbehouden aan marktpartijen. Daarnaast wil minister Blok met ontwikkelaars en gemeenten overleggen over de uitbreiding van aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

Meer informatie: