Wat is vrij op naam?

Vrij-op-naam

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning, kom je hoogstwaarschijnlijk de afkorting v.o.n. tegen. Oftewel ‘vrij op naam’. Kortgezegd betekent dit dat de koper boven op de koopsom geen extra kosten betaalt voor het overdragen van de woning. Wat zit er precies wel en niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs? Lees verder voor het uitgebreide overzicht.

Inbegrepen in vrij op naam-prijs

Bij nieuwbouw zijn in de v.o.n.-prijs de meeste kosten inbegrepen die samenhangen met de grond, de bouw, de ontwikkeling en de overdracht van het huis. Daarbij is het belangrijk dat deze kosten bekend zijn, bij het ondertekenen in het koopcontract. Het gaat om de volgende kosten:

 • De kosten voor de grond waarop het huis staat.
 • De bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging.
 • De kosten van de architect en overige adviseurs bij de bouw.
 • De aanleg- en aansluitkosten van water, elektra, riolering en gas- of stadsverwarming.
 • De omzetbelasting (BTW) over de genoemde kosten.
 • Gemeentelijke leges (belasting).
 • De notariskosten voor de overdracht van uw woning.

Indien van toepassing zijn ook de volgende kosten bij de v.o.n.-prijs inbegrepen:

 • De makelaarscourtage voor de verkoopmakelaar die namens de ontwikkelaar de verkoop van de woningen begeleidt.
 • De kosten van het waarborgcertificaat van SWK, Woningborg of BouwGarant.

Niet inbegrepen in vrij op naam-prijs

De kosten die bij het sluiten van het koopcontract niet bekend zijn, zijn niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs. Dit zijn:

 • De kosten voor eventueel meerwerk.
 • Rentekosten die samenhangen met de bouw.
 • De periodieke betaling van een eventuele erfpachtcanon.

Ook kosten voor diensten en werkzaamheden die afhankelijk zijn van jouw eigen keuzes en voorkeuren, vallen buiten de v.o.n.-prijs. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

 • De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor jouw hypotheek.
 • De kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De aanleg- en aansluitkosten voor telefoon en kabel.
 • De kosten van uw eigen adviseurs, bijvoorbeeld voor een opleveringskeuring.

Afwijkingen zijn mogelijk

Niet alle ontwikkelaars hanteren exact hetzelfde lijstje. Bijvoorbeeld de afkoop van erfpacht. Dit is soms (gedeeltelijk) in de v.o.n.-prijs opgenomen, maar soms ook niet. Je krijgt altijd een gespecificeerd overzicht bij de prijslijst voor het nieuwbouwproject. Vraag altijd om uitleg als het onduidelijk is of bepaalde kosten onder de v.o.n.-prijs vallen.

Meer informatie: