Waterstof: Onbekend maakt onbemind?

In het Drentse Hoogeveen loopt een pilot om de nieuwbouw van tachtig woningen van warmte te voorzien met duurzame waterstof. In Rozenburg wordt een deel van een appartementencomplex al verwarmd met waterstof. En in Stad aan ‘t Haringvliet in Zuid-Holland staat sinds vorig jaar een proefwoning om te zien of het haalbaar is om (nieuwbouw-) huizen te gaan verwarmen op groene waterstof.

Erwin Geurts en Frank Mietes van het bedrijf Alles over Waterstof zouden het liefst zien dat veel meer mensen kennismaken met deze nieuwe vorm van energievoorziening. Zelfs al ligt er zowel veranderkundig als financieel nu nog een grote uitdaging. “We willen consumenten laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn nu we tijdens deze energietransitie stapsgewijs van het aardgas afgaan.”

Waterstof als energiedrager

Ze willen zeker geen predikant zijn als het om de inzet van waterstof gaat. Erwin Geurts en Frank Mietes willen vooral laten zien dat er alternatieven zijn. Dat de energietransitie waar we nu middenin zitten om meerdere oplossingen vraagt. Niet alleen de warmtepomp en alles elektrisch is dé oplossing. Het is én – én, volgens Erwin Geurts en Frank Mietes. Dus ook waterstof als energiedrager kan helpen om te voldoen aan de vraag naar energie, zowel in en rond de (nieuwbouw-) woning als in de mobiliteitssector en industrie. In februari van dit jaar reed een eerste waterstoftrein (een proef) tussen Groningen en Leeuwarden. Als het om vervoer gaat zijn er ook andere mogelijkheden met waterstof.

Risico’s maar zeker ook kansen

Niet iedereen is enthousiast over waterstof als energiedrager. Daar zijn ze bekend mee. Tegenstanders of sceptici roepen dat het gevaarlijk is, niet duurzaam en nog te duur om daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen spelen in de energievoorziening. De kritiek dat het leeuwendeel van de waterstof niet groen is, klopt volgens Frank Mietes. Maar dat moet en kán veranderen. Waterstof uit aardgas vinden de twee pioniers geen goed alternatief, maar de groene variant geproduceerd uit groene stroom dankzij de inzet van zonnepanelen of geproduceerd door windparken op zee bieden volop kansen. Critici menen verder dat er veel energie verloren gaat als gebruik wordt gemaakt van (groene) waterstof, het is minder efficiënt dan aardgas. Maar bestaande technieken worden iedere keer verbeterd, werpen beide mannen tegen. Bovendien kan je met behulp van waterstof groene energie opslaan voor momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Prijzig

De productie van waterstof is nu nog prijzig, maar ook dat gaat veranderen. De kosten van apparatuur zoals een elektrolyser en andere essentiële hardware gaan omlaag, zeker als er meer gebruik van wordt gemaakt. “De eerste kleurentelevisie was ook duur. Net als de eerste opname apparatuur.”

Geen geur of geluid

Waterstof is een gas en net als aardgas niet zichtbaar én reukloos als er niet iets aan wordt toegevoegd. Ook maakt het geen geluid als het vrijkomt. “Ons kooktoestel op waterstof, we geven presentaties aan bedrijven en consumenten zodat ze kunnen ervaren hoe het werkt, maakt een klein beetje geluid zodat duidelijk is dat het aanstaat”, vertelt Erwin Geurts over de waterstof experience die ze verzorgen tijdens evenementen. Zijn collega vult aan dat er als ze een klein beetje zout water over het kooktoestel op waterstof sproeien dat ze de vlam enigszins kunnen zien. Belangrijk punt is ook dat er een geur wordt toegevoegd aan dit brandbare gas zodat bij eventuele lekkages mensen hierop geattendeerd worden. “Het is explosiever dan aardgas, maar het vervliegt ook sneller. Dat is het grote voordeel. Het is een licht element en het is snel weg.”

Step op waterstof

Twee jaar zijn de mannen nu bezig om waterstof onder de aandacht te brengen bij bedrijven en consumenten. Het begon met een fiets. Terwijl ze bezig waren om zich te richten op de import van fietsen, kwamen ze de waterstoffiets tegen. Dit project kwam niet van de grond, maar hun interesse voor waterstof was gewekt. Er kwam overigens wel een step op waterstof.  “Wat ons voor ogen staat is een wereld zonder CO2 en daar is onze passie voor groene waterstof ontstaan. Waterstof gaat in de toekomst een belangrijk schakel zijn in de energievoorziening.”

De opslag van energie gaat makkelijker

Waterstof kan worden gemaakt via elektrolyse van water. Het grote voordeel van waterstof is dat het makkelijk is op te slaan, makkelijker dan stroom. Beide mannen zijn in gesprek met ontwikkelaars en andere bedrijven om te laten zien wat er mogelijk is met waterstof, ook in en rond (nieuwbouw-) woningen. Ze hopen dat veel mensen hun scepsis verliezen als het om waterstof gaat en bekend raken met deze energiedrager. Onbekend maakt onbemind volgens de twee pioniers. “Ik denk dat als pilot in Hoogeveen succesvol wordt, dat dit een voorbeeldfunctie kan hebben als het gaat om het gebruik van waterstof als energiedrager in woningen. Ik denk dat ontwikkelaars zich bewust moeten zijn van de verschillende duurzame opties die er zijn en per locatie moeten afwegen wat de meest geschikte methode is.”

Meer informatie: