Ziekenhuis sluit, zorgbestemming biedt kans voor senioren

Als er een ziekenhuis dicht gaat, zorgt dat voor veel emoties. Of het nu gaat om een faillissement zoals bij het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in de provincie Flevoland of om een besluit om na een fusie van een aantal ziekenhuizen een vestiging te sluiten. Zoals bij het Haagse Bronovo, het favoriete ziekenhuis van de Koninklijke familie. Sluiting biedt echter ook kansen en ruimte voor nieuwe concepten.

De Stichting Vrienden van Bronovo en het Comité Park Bronovo maken zich hard voor het de komst van een nieuw zorgcomplex op deze locatie. Daarnaast zal er ruimte zijn voor nieuwbouwwoningen. De voorzieningen in het zorgcentrum maken deze toekomstige woonlocatie absoluut interessant voor senioren.

Zorgbestemming

“Het gebied heeft een zorgbestemming vanwege het ziekenhuis dat er al staat. Daar zit de crux”, zegt architect André van Lier. “Ons concept maakt kans als de gemeente de zorgbestemming er gedeeltelijk niet af haalt.” Voor hem staat een zelfgemaakte maquette met blokjes bovenop een vel papier met veel groen en een beetje blauw. Het plan voor Park Bronovo ziet er simpel uit: veel groen want een parkachtige omgeving en dus fijn om te wonen, een vijver, een groot zorgcentrum en appartementen. Dit is het plan dat de Haagse architect met de Stichting Vrienden van Bronovo en het Comité Park Bronovo voor het voetlicht proberen te brengen bij de gemeente Den Haag en de eigenaar van de locatie, het Haaglanden Medisch Centrum. Het gebied is bijna 40.000 vierkante meter groot en ideaal gelegen.

Buurtbewoners en nieuwe bewoners

Door bij de herinrichting van het gebied ruimte te creëren voor een modern poliklinisch centrum waar bijvoorbeeld een tandarts, huisarts, therapeut en nog een aantal zorgverleners hun diensten kunnen aanbieden, blijft er zorg voorhanden voor de huidige buurtbewoners. Ook de nieuwe bewoners op deze locatie hebben er straks profijt van. Van Lier denkt daarbij onder meer aan senioren. “Er is een sterke behoefte dit soort woon-zorg-locaties.”

Tekort aan woonplekken voor senioren

De sluiting van een fiks aantal bejaardencentra en verzorgingshuizen in de afgelopen jaren maakt dat er veel vraag is naar toekomstbestendige woningen. Er is behoefte aan alternatieven: woonplekken waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en zo nodig zorg kunnen krijgen. Het plan voor zorglocatie Park Bronovo omvat ook een poliklinisch centrum; waarschijnlijk met specialisatie ouderenzorg als onderdeel. Ook zal er in het zorgcentrum plaats zijn voor een keuken en restaurant: voor bezoekers en medewerkers. Ook hier kunnen de toekomstige bewoners van de nieuwbouwappartementen profijt van hebben. “De nieuwe bewoners hoeven daar geen gebruik van te maken, maar het kan wel. Bijvoorbeeld als ze niet meer in staat zijn om te koken of niet meer zelf willen koken.”

Geen aantallen

André van Lier doet geen uitspraak om hoeveel woningen het zou kunnen gaan op het terrein. Dat is aan de ontwikkelaar die hier uiteindelijk aan de slag gaat. De plannen van het comité houden in ieder geval in dat er zestig zorgwoningen komen die in verbinding staan met het poliklinisch zorgcentrum.

De architect weet dat er nog meer kandidaten zijn die hun oog hebben laten vallen op deze locatie. Hij hoopt in ieder geval dat de gemeente vasthoudt aan de zorgbestemming voor een gedeelte van de locatie Bronovo. De Stichting Vrienden van Bronovo wil ook kijken of er draagvlak is onder de bewoners die al in de buurt van de locatie wonen. “We zijn klaar voor presentaties in de wijk.”

De fusiepartners HMC

Bronovo blijft waarschijnlijk tot 2024 open, ook al is een deel van de zorg inmiddels overgeheveld naar andere ziekenhuizen in Den Haag. In 2015 fuseerde het met het Westeinde-ziekenhuis nabij het centrum van Den Haag en Antoniushove in Leidschendam tot Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Bronovo is nu wat men noemt een weekziekenhuis, wat betekent dat het nu al in de weekenden dicht is. Volgens André van Lier gaat de ontmanteling snel en kan het ook zijn dat de deuren van het ruim 150 jaar oude ziekenhuis nog sneller helemaal sluiten.

Andere ziekenhuizen

Kan het plan zoals het er nu ligt voor Park Bronovo als voorbeeld dienen voor locaties waar ziekenhuizen staan die ook op de nominatie staan om te gaan sluiten? Dat weet André van Lier niet. “Ons plan is om een nieuw concept te ontwikkelen voor de Haagse wijk Benoordenhout. Ik hoop dat ons verhaal zo sterk is dat het ook van de grond komt.”

Meer informatie: