Alles over het energienetwerk

energienetwerk

Ondanks dat het Nederlandse energienet een van de betrouwbaarste van de wereld is, ontstaan er steeds nieuwe knelpunten. De maximale capaciteit van het energienet is op sommige plekken bereikt. Dit heeft gevolgen voor de nieuwbouw. Hoe dit werkt lees je in het onderstaande artikel.

Wat is het energienetwerk?

Ten eerste: Wat is het energienetwerk precies? Het energienetwerk bestaat uit 300.000 kilometer aan elektriciteitskabels en -buizen. Van oorsprong legt dit netwerk een verbinding van de elektriciteitscentrales naar woningen en bedrijven. Je kun je dit voorstellen als de wortels van een boom: ‘dik’ bij de elektriciteitscentrale en ‘dunner’ naar de woningen toe. Sinds de opkomst van zonnepanelen en windmolens zijn er fors meer plekken waar elektriciteit op het net wordt gezet. Hier moet het net dan ook ‘dikker’ worden gedimensioneerd.

Hoe werkt het energienetwerk?

Om CO2-uitstoot tegen te gaan, wekken we steeds vaker duurzame energie op. Bijvoorbeeld voor het gebruik van warmtepompen en elektrische auto’s. In rap tempo komen er steeds meer zonneweides, windmolenparken en zonnepanelen op daken bij. Alle elektriciteit die zo wordt opgewekt loopt via het elektriciteitsnet naar de woning en/of bedrijven toe. Hiervoor wordt het bestaande net gebruikt, maar soms is het net hier plaatselijk nog niet voldoende op toegesneden.

Energienetwerk vol

Door die enorme energietoename raakt het energienetwerk op sommige plekken overbelast en schakelen zonnepanelen uit. Nieuwe bedrijven, bedrijven die willen uitbreiden en toekomstige nieuwbouwhuizen kunnen de gewenste stroomhoeveelheid niet altijd afnemen. Door aanleg van dikkere kabels, nieuwe verdeelstations, het uitbreiden van bestaande stations en efficiëntere innovaties proberen netwerkbeheerders het probleem aan te pakken. Echter, dit kan soms jaren duren vanwege lange vergunningstrajecten en een tekort aan mankracht.

Het energienetwerk van nieuwbouw

Een andere optie is prioriteiten stellen. De volgorde van aansluiting op het netwerk loopt op dit moment volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijkt of het in de (nabije) toekomst mogelijk is om woningbouw voorrang te geven. Vanuit de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) wordt hier flink aan getrokken, omdat het van belang kan zijn om nieuwbouwprojecten door te laten gaan.

Meer informatie