Bewoners tevreden met balansventilatie

Balansventilatie heeft een slechte naam door de vele klachten in het verleden. Over goed ontworpen en aangelegde systemen zijn bewoners vaak wèl tevreden, blijkt uit onderzoek.

Balansventilatie voor luchtverversing

Balansventilatie zorgt voor voldoende verse lucht in huis. Bij balansventilatie wordt de lucht in huis continu door ventilatoren afgezogen en toegevoerd. De warmte uit de afgezogen lucht wordt teruggewonnen om de verse lucht die van buiten komt voor te verwarmen. Als het systeem goed is ontworpen, aangelegd en onderhouden, zorgt het voor comfort en gezondheid, in combinatie met een gunstige energieprestatie.

Slechte naam door klachten

In het verleden zijn er veel fouten gemaakt met de aanleg van balansventilatie, waardoor er klachten ontstonden. Onder andere over geluidsoverlast van de ventilatoren, tocht- en vochtproblemen, bedompte lucht en het feit dat in sommige woningen met balansventilatie de ramen niet open konden.

Goede aanleg werpt vruchten af

Door de aanhoudende klachten was er vrees bij ontwikkelaars en bouwbedrijven ontstaan om balansventilatie toe te passen. De vraag rees of bewoners in het verleden klachten hadden door de balansventilatie op zich, of doordat de systemen niet goed waren aangelegd. Naar aanleiding van deze klachten zijn bouwers en ontwikkelaars er op gewezen om meer aandacht te besteden aan een goede aanleg van balansventilatie. Die aanpak blijkt zijn vruchten af te werpen.

Tevredenheid bij goede uitvoering balansventilatie

Recentelijk is er in opdracht van het Lente-Akkoord Energiezuinige Nieuwbouw een onderzoek uitgevoerd onder een groot aantal bewoners van recent gebouwde nieuwbouwwoningen met balansventilatie. Uit het onderzoek is gebleken dat tweederde van de bewoners van deze woningen met goed aangelegde en uitgevoerde balansventilatie tevreden of zeer tevreden is met het ventilatiesysteem.

Merkbare voordelen vergroten tevredenheid

Er is een aantal factoren die invloed hebben op de tevredenheid. Dit zijn:

  • Een aangenaam binnenmilieu: comfort, regelbaarheid van de temperatuur, en het ervaren van voldoende frisse lucht, leiden tot meer tevreden bewoners.
  • Lage stookkosten: als bewoners vinden dat hun woning energiezuinig is, zijn zij vaker tevreden met de balansventilatie.
  • Voorlichting over het gebruik van het ventilatiesysteem: bewoners die weten hoe ze het systeem moeten bedienen, en hoe ze klein onderhoud moeten uitvoeren, zijn vaker tevreden met de balansventilatie.
  • Kennis over de werking van het systeem: bewoners die weten dat ze geen raam open hoeven te zetten om te ventileren en die weten dat de filters in het systeem de buitenlucht filteren, zijn vaker tevreden met de balansventilatie.

Onderhoud noodzakelijk voor goede werking

Hoewel de bewoners voor het merendeel tevreden of zeer tevreden zijn met de balansventilatie, zijn er ook bewoners met klachten. Zo ondervindt nog steeds een klein deel van de bewoners last van vocht, tocht, stof, stank of muffe lucht. Voor een deel kunnen de klachten worden voorkomen door klein preventief onderhoud, waaronder het zeer regelmatig vervangen van de filters door de bewoner zelf. Daarnaast is ook periodiek onderhoud van het ventilatiesysteem nodig door een onderhoudsbedrijf.

Meer informatie: