‘Eigenlijk ontkom je niet aan balansventilatie’

Steeds meer (nieuwbouw-) huizen beschikken over balansventilatie en dat is maar goed ook. Het is een effectieve methode en dankzij de constante luchtverversing met buitenlucht brengt het meer gezondheid in de woning. Belangrijk punt is ook dat er geen risico bestaat voor de verspreiding van bijvoorbeeld het coronavirus. “Het laat de lucht in huis niet recirculeren zoals een ventilator. Het ververst de lucht en dat is goed volgens Jerome Corba, adviseur binnenklimaat bij ventilatie- en radiatoren bedrijf Zehnder.

Er is veel aandacht voor de rol van ventilatiesystemen bij het verspreiden van het coronavirus. Zeker sinds bekend werd dat ventilatiesystemen een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus in één of meerdere verpleegtehuizen. Het RIVM onderzoekt dit nog. De overheid stelde eerder vast dat een afzuiging die de lucht filtert en schoon terugblaast in een kamer of andere ruimte niet voldoet. Balansventilatie is echter een volkomen veilig systeem stelt de adviseur binnenklimaat van Zehnder vast. Het systeem garandeert dat er 100 procent buitenlucht naar binnen wordt gezogen en de binnenlucht gaat via een ander kanaal naar buiten.

Hoe werkt het

Een systeem met balansventilatie bestaat uit een ventilatie-unit die meestal op zolder staat. In huis zijn luchtkanalen aangelegd voor toe- en afvoer. Op verschillende plaatsen in huis zitten afzuig- en inblaasventielen in het plafond of de wand. In de ventilatie-unit zit een luchtpomp en een warmtewisselaar. De warmtewisselaar haalt de warmte uit de afgezogen lucht en voegt die toe aan de verse buitenlucht. Als het systeem goed is ontworpen, aangelegd en onderhouden, zorgt het voor comfort en gezondheid. “Je ziet het kennisniveau als het gaat om de installatie van balansventilatie stapsgewijs omhooggaan”, zegt Jerome Corba. Zehner geeft ook trainingen aan installateurs. De nieuwe generatie toestellen hebben volgens de adviseur veel te bieden en zijn minder kwetsbaar voor fouten bij de installatie dan in de beginjaren dat dit systeem werd ingezet.

Doorbraak

Balansventilatie, oftewel type D ventilatie, deed zijn intrede in de jaren tachtig van de vorige eeuw en er was sprake van een echte doorbraak van het gebruik van dit systeem toen de energieprestatie coëfficiënt (kortweg EPC) in 1995 bij een bouwaanvraag van een nieuwbouwhuis ging gelden. EPC gaat over het energieverbruik van een (nieuwbouw-) huis. Hoe lager de EPC hoe beter. “Daar scoorde de balansventilatie met warmteterugwinning heel goed op.” Balansventilatie zorgt met andere woorden voor een gunstige energieprestatie. “Eigenlijk ontkom je niet aan balansventilatie als je hoogwaardig gaat isoleren en nieuwbouwhuizen zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd.”

Comfortventilatie

De interesse voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning is duidelijk groeiende. Bij de aanvraag voor een bouwvergunning gaat ruim 56 procent voor balansventilatie. Bij de andere bijna 44 procent gaat het om mechanische ventilatie (systeem C), waarbij roosters en ramen voor luchttoevoer en -afvoer zorgen. Een belangrijk voordeel van balansventilatie boven andere vormen van mechanische ventilatie is het feit dat bij systeem D minder sprake is van warmtevraag – vooral in de winter – en koude vraag in de zomer. Roosters laten immers niet alleen frisse lucht binnen, maar die lucht neemt ook de temperatuur van buiten mee. Met balansventilatie is er sprake van ongeveer 40 procent minder warmtevraag, volgens Jerome Corba. “Ik noemt balansventilatie met warmteterugwinning vaak comfortventilatie. De term balansventilatie is eigenlijk een verouderde term.”

Pollen en fijnstof tegengaan

Het voordeel van balansventilatie is ook dat de filters pollen (voor het geval u last heeft van hooikoorts) en fijnstof kan tegenhouden. Tegen hooikoorts moet u een ander soort filter plaatsen om de pollen buiten te houden. Er is bij consumenten duidelijk sprake van een stuk bewustwording als het gaat om het belang van ventilatie, stelt Mascha van Duijn, marketing & communicatie specialist bij Zehnder. “Ventilatie is eigenlijk een lastig product. Het is niet zichtbaar. Iemand die hoofdpijn heeft vanwege het gebrek aan frisse lucht heeft dat misschien niet meteen door. Maar het kan wel degelijk een rol spelen.” Ook collega Jerome Corba ziet dat de bewustwording bij consumenten als het gaat om gezondheid en ventilatie toeneemt: “Je hoort meer mensen over fijnstof en ze realiseren zich dan dat de luchtkwaliteit buiten niet altijd goed is. Met balansventilatie kan je een gebouw – en dus ook een woning – beter en gezonder ventileren.”

Juist nu een tandje hoger zetten

In de discussie over het coronavirus raadt Zehnder consumenten aan om de balansventilatie harder te zetten en zeker niet uit te doen. “Ventileren is uitermate belangrijk. Dus zet het systeem juist nu een tandje hoger”, zegt Jerome Corba. Andere tips voor kopers van een nieuwbouwhuis met balansventilatie of voor consumenten die in een bestaande woning balansventilatie te laten aanleggen: Zorg dat er een inregelrapportage bij zit, zodat de balansventilatie goed ingesteld kan worden. Lees je in zodat je weet wat het systeem precies doet en dan is ook duidelijk wat je van het systeem kan verwachten.

Meer informatie: