Bouwen aan verbinding in de wijk

Stedelijke vernieuwing is niet alleen stenen stapelen. Directievoorzitter Bianca Seekles van bouwer en ontwikkelaar ERA Contour gaat het ook om verbinding maken met de bewoners in de wijk. Het creëren van een levendig stukje stad voor de bewoners en het stimuleren van wederkerigheid waardoor buurtbewoners iets voor elkaar kunnen betekenen. Ze wil mensen in beweging krijgen; een lange termijn waardeontwikkeling van de wijk en zo een sterke plek creëren in de stad.

De bouw van The Hudsons en Schiehaven-Noord in de Rotterdamse wijk Delfshaven moet nog beginnen, de ideeën om van de wijk een sterke plek te maken zijn voorhanden. Delfshaven gaat Bianca Seekles aan het hart. Ze heeft al diverse projecten gedaan in de wijk, met als meest bekende wellicht Le Medi. Delen van de wijk ondergaan een metamorfose er is duidelijk sprake van een kanteling. ERA Contour heeft er al meerdere mooie projecten neergezet. “Het begint met vertrouwen en het zien van kansen.”

Gebrek aan geld en geen connecties

Juist op een plek als Delfshaven ziet Bianca Seekles mogelijkheden voor het stimuleren van wederkerigheid. Er is sprake van armoede in de wijk, zo zijn er enerzijds bewoners die gebrek hebben aan geld, maar het gebrek aan verbindingen is wellicht een nog veel groter probleem. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld nooit in een bioscoop of museum komen. Het invullen van een  belastingformulier of schrijven van een sollicitatiebrief zijn grote hobbels. Dus als we de bestaande bewoners en de nieuwe bewoners (veelal tweeverdienende stedelijke gezinnen is de verwachting) aan elkaar kunnen verbinden lossen we wellicht voor beiden een vraagstuk op en maken we direct die zo broodnodige verbindingen.

Veel fantastische initiatieven

“In eerste instantie hadden we het idee om een uitzendbureau op te zetten voor en door bewoners. De nieuwe bewoners hebben straks bijvoorbeeld vast oppas nodig voor hun kinderen, klusjesmannen en tuiniers. Dingen waardoor bewoners uit de wijk weer deel kunnen gaan nemen aan het arbeidsproces. En dan kan iemand die een klusjesman uit de wijk inhuurt en hem of haar daarvoor natuurlijk betaalt ook een keer de kinderen van die bewoner meenemen naar de bioscoop. We kwamen er al snel achter dat er al veel fantastische initiatieven zijn in de wijk om deze verbindingen te maken. We zagen in dat we beter op deze initiatieven konden aansluiten en onze kennis en kunde toevoegen dan nog een initiatief op te pakken.”

Bianca Seekles: “Het begint met vertrouwen en het zien van kansen.”

De Delfshaven Coöperatie

Er speelt al veel in deze Rotterdamse wijk en er zijn diverse bewonersinitiatieven van de grond gekomen. De Delfshaven Coöperatie is een belangrijke schakel  in het Rotterdamse netwerk van wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De bouwer-ontwikkelaar besloot zich als partner, in de persoon van Yffi van den Berg,  aan te sluiten bij de coöperatie. “Onze doelstelling ligt op twee paden. Kinderen een toekomstperspectief te bieden. Ze kennis te laten maken met de techniek, het leren netwerken op te bouwen, praktijkervaring op te laten doen. Het samenwerken met scholen in de wijk, sluit hierop aan. We werken onder andere samen met JINC, een organisatie met als missie: ieder kind heeft talent, ook de meer dan 600.000 kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. JINC strijdt voor een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Anderzijds zorgen dat de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. We zijn betrokken bij West Practice waarbij we, samen met andere marktpartijen en lokale initiatiefnemers, mensen uit Rotterdam West op weg helpen naar een plek op de arbeidsmarkt met behulp van wijkleerroutes. Met deze ervaring kunnen zij makkelijker hun weg richting de arbeidsmarkt vinden.

Wederkerigheid werkt ook voor ons

In Delfshaven is het percentage schoolverlaters behoorlijk hoog en iedereen in de wijk heeft er belang bij dat daar verandering in komt. Het is goed voor de jongeren zelf en het heeft ook zijn uitstraling op de wijk als dit voorkomen kan worden. “Voor ons werkt het zo. We zijn een ontwikkelaar en bouwer en willen ook woningen in het hogere segment neerzetten in de wijk en zo zorgen voor de voor de wijk  benodigde mix van bewoners. Voor ons werkt de wederkerigheid zo dat we het belangrijk vinden dat de scholen goed functioneren, zodat de nieuwe bewoners hun kinderen daar op school gaan doen. Natuurlijk omdat we al jaren werken aan het sterker maken van onze steden, maar ook vanuit commercieel oogpunt. Het is het van belang dat het een goede plek is voor zowel de oude als de nieuwe bewoners of beter gezegd een plek waar ze met z’n allen samen goed kunnen wonen en leven. Daarnaast zien we een terugloop in goed opgeleid personeel: metselaars, installateurs. In de toekomst hebben we deze mensen hard nodig. Door nu te investeren in het opleiden van mensen creëren we op een lange termijn een sterke arbeidsmarkt.”

The Hudsons, nieuwbouwproject in wording in Rotterdam

Hoog op de lijst in Lonely Planet

Rotterdam staat hoog op de lijst van te bezoeken plekken in Lonely Planet, een internationale gids voor reizigers. Ook als woonstad is Rotterdam steeds populairder. De andere kant van de medaille is dat er heel veel mensen in armoede leven in deze stad. “Het is dus leuk dat je op een lijstje staat. Maar dat geldt niet voor iedereen.” Vandaar dat het belangrijk is dat partijen samenwerken en hun krachten bundelen om daar verandering in te brengen.

Ook in andere steden

Steden sterker maken is wat de bouwer en ontwikkelaar voor ogen staat. Het idee om opdrachten die gemoeid zijn met de ontwikkeling en bouw van een project uit te zetten in de wijk waarin je bouwt, ook op andere plekken dan de Rotterdamse wijk Delfshaven van de grond komen. Amsterdam, Den Haag, Utrecht en andere steden… “Waarom zou je het daar ook niet doen.”

Meer informatie: