De warmtepomp: de kosten gaan voor de baten uit

Nieuwbouwhuizen zijn op korte termijn aardgasvrij. De overheid besloot eerder dat de verplichte aansluiting van nieuwbouwwoningen op het gasnet op 1 juli gaat vervallen. De warmtepomp is een goed alternatief voor de cv-ketel. Alleen hikken consumenten – een aantal in ieder geval – op tegen de hoge kosten die de duurzame alternatieven met zich meebrengen. “Maar het levert ook iets op”, zegt Willem Hooijkaas van het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW). “Een ander energieplaatje, minder CO2-uitstoot en comfort.” De kosten gaan voor de baten uit. Zo simpel is het.

Een luchtwarmtepomp vraagt om een investering tussen de 6,5 en 14 duizend euro en een bodemwarmtepomp daarbovenop nog eens tweeduizend extra. Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van de omvang van de woning en het soort nieuwbouwhuis waar u gaat wonen: appartement, rijtjeswoning of bijvoorbeeld een vrijstaande woning. In de brochure Alternatieven voor aardgas zijn de opties en mogelijkheden én de kosten van de duurzame alternatieven op rij gezet. De luchtwarmtepomp, het woord zegt het al, haalt warmte uit de buitenlucht. In het geval u kiest voor een bodemwarmtepomp is de ondergrond de bron.

Luchtwarmtepomp versus bodemwarmtepomp

Willem Hooijkaas vertelt dat meer mensen kiezen voor een luchtwarmtepomp dan een bodemwarmtepomp. Dat heeft te maken met het prijsverschil tussen beide systemen. Daarnaast bepalen vooral de lokale omstandigheden welke oplossing geschikt is voor uw nieuwbouwwoning. De voorzitter van NPW geeft op basis van duurzaamheidsoverwegingen en kosten op de langere termijn de voorkeur aan een warmtepomp met bodemlus, zoals hij het noemt. De bodemwarmtepomp levert nu eenmaal een beter rendement (dan de luchtwarmtepomp) en ook omdat de onderhoudskosten lager uitpakken.

Totaalplaatje

Het mooie van nieuwbouw is dat de isolatiewaarde en kierdichtheid op orde zijn. Duurzame technieken zoals de warmtepomp komen het beste tot hun recht als het totaalplaatje klopt en er geen sprake is van bijvoorbeeld onnodig warmteverlies. En ook niet onbelangrijk, een goed geïsoleerde woning zorgt ook voor lagere maandelijkse energiekosten. De investering van een warmtepomp in een goed geïsoleerd (nieuwbouw-) huis verdient zich door de jaren heen terug.

Subsidie mogelijk

Al met al is het toch even slikken voor u als consument als het om de kosten van een warmtepomp gaat. Daar staat echter tegenover dat er subsidiemogelijkheden zijn. Bij een luchtwarmtepomp kan de subsidie oplopen tot 2500 euro (de exacte tegemoetkomen is afhankelijk van de grootte van de pomp) en bij een bodemwarmtepomp komt de subsidie uit tussen de 2500 en 3400 euro. Ook hier is omvang bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. “De subsidie maakt duurzame technieken betaalbaarder. De regeling zit goed in elkaar. Het is geen eendagsvlieg.”

Extra hypotheekruimte

Kopers van een nieuwbouwhuis kunnen bovendien extra hypotheekruimte krijgen als ze investeren in een energiezuinig huis. Die hypotheekverruiming (op inkomen) kan oplopen tot 25 duizend euro. Ook zijn er hypotheekverstrekkers die extra gunstige voorwaarden hanteren voor consumenten die kiezen voor duurzame alternatieven. Volgens Willem Hooijkaas kan dat voor het ‘duurzame deel van de hypotheek’ een iets lagere rente opleveren. “Geldverstrekkers zijn er op een positieve manier mee bezig.”

Wachters hebben niet altijd gelijk

De vraag is vervolgens nog of de prijs van de warmtepomp, of u nu kiest voor de luchtwarmtepomp, bodemwarmtepomp of andere variant, omlaag gaat de komende periode. Er worden er steeds meer verkocht vanwege de energietransitie. De wet van de grote aantallen zou kunnen helpen om de prijs omlaag te brengen. Hoe snel de prijs zal gaan dalen is nog onduidelijk, geeft Willem Hooijkaas aan. Wachten op een betere prijs heeft naar zijn idee weinig zin. “De wachters hebben niet altijd gelijk.”

Lagere energielasten en andere plussen

Belangrijk punt is in ieder geval dat warmtepompen, zeker in combinatie met zonnestroom afkomstig van zonnepanelen, zorgen voor lagere maandelijkse energielasten. De meerkosten van een warmtepomp versus de aloude HR-ketel verdient u stapsgewijs terug. In ieder geval voor een deel. Willem Hooijkaas vindt echter dat het niet alleen om de kosten moet gaan. “We moeten op een andere manier gaan kijken naar onze energievoorziening. Het heeft geen zin om de kosten van een cv-ketel met die van de duurzame alternatieven te vergelijken. Zo werkt duurzaamheid niet.”

Foto: groene wijk Park Harga in Schiedam (woningen krijgen een eigen bodemwarmtepomp)

Meer informatie: