Familiebank: geld lenen aan uw kind voor aankoop huis

Heeft u een volwassen zoon of dochter die een hypotheek gaat afsluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een (nieuwbouw)huis? En beschikt u over geld dat u voorlopig niet nodig heeft? Dan kan het voordelig zijn als uw kind (een deel van) de financiering bij u leent. Zowel u als uw kind kan profijt hebben van deze ‘Familiebank’.

Uw voordeel: hogere rente

Uw voordeel is dat u hoogstwaarschijnlijk een hogere rente zult ontvangen dan de rente die u nu van de bank ontvangt. U moet bij het bepalen van het rentetarief uitgaan van leningen die vergelijkbaar zijn. Daar mag u vervolgens een kwart van afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Stel, u komt op basis van vergelijkbare leningen uit op een rente van 3 procent, dan mag u daar 0,75 procent van afwijken. Voor de heffing van inkomstenbelasting maakt de hoogte van de rente voor u niet uit: de rente is bij u onbelast. Verder maakt het voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 geen verschil of uw geld op een bankrekening staat of is uitgeleend.

Het voordeel voor uw kind: rente aftrekbaar

Maar ook uw zoon of dochter kan fiscaal voordeel hebben van de Familiebank. Als hij of zij het geld gebruikt voor de eigen woning, is de rente aftrekbaar van het inkomen.

Rente terugschenken

In eerste instantie bent u misschien geneigd uw kind een zo laag mogelijke rente te laten betalen. Toch kan het heel aantrekkelijk zijn om juist de maximaal toelaatbare rente te vragen. Doordat uw kind meer rente zal betalen, zal ook de renteaftrek hoger zijn. Per saldo zal hij of zij netto weliswaar meer rente kwijt zijn, maar dit nadeel kunt u voorkomen. Hoe? Door een deel van de aan u betaalde rente terug te schenken.

Voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat de volledige rente (dus ook de geschonken rente) voor uw zoon of dochter aftrekbaar is, moet hij of zij de rente daadwerkelijk betalen en moet u die vervolgens ook echt, en zichtbaar (giraal dus), terugschenken. Er mag daarnaast geen kwijtschelding van rente plaatsvinden. Belangrijk is verder dat er een (onderhandse) zakelijke leningsovereenkomst wordt opgesteld, al biedt een hypothecaire inschrijving bij de notaris meer zekerheid. Overigens is de rente op nieuwe hypotheken pas aftrekbaar als de hypotheek annuïtair wordt afgelost.

Meer informatie:

  • Voor vragen over de ‘Familiebank’ kunt u terecht bij uw notaris.