Lenen bij uw familie, en de bank draagt het risico

Geld lenen bij familieleden of bekenden kan een uitkomst zijn als u onvoldoende hypotheek kunt krijgen. Maar wat betekent dit voor de onderlinge verhoudingen als u financieel in de problemen komt? De MetElkaarhypotheek biedt misschien een oplossing. Daarmee kunt u van familie of bekenden een deel van het benodigde bedrag lenen, terwijl de bank het risico draagt.

Hoe werkt het?

De MetElkaarhypotheek werkt als volgt. Niet u, maar geldverstrekker Obvion leent het geld van uw familielid of bekende. Vervolgens leent u het geld weer van Obvion. Dit heet het ‘MetElkaardeel’. U betaalt over de lening rente aan Obvion. Obvion betaalt deze rente, na aftrek van een risicovergoeding, door aan uw familielid of bekende. In ruil hiervoor draagt Obvion de risico’s. Ook verzorgt zij de administratie.

De bank draagt de risico’s

Obvion garandeert de betaling van rente en aflossing, ook als u een betalingsachterstand heeft. “En als het onverhoopt tot gedwongen verkoop komt met verlies, nemen wij het verlies voor onze rekening”, verklaarde Max Bronzwaer, financieel directeur van Obvion, onlangs in NRC next. Verder neemt Obvion de lening over als uw familielid of bekende zijn geld terug wil. Hij of zij helpt u op deze manier de eerste jaren te overbruggen, en kan daarna weer vrij over het geld beschikken.

Lage rente

Een ander voordeel van de MetElkaarhypotheek is dat Obvion aan u een variabele rente berekent met een korting van 25 procent. U betaalt dus een lage rente.

Ook nadelen

Hoewel dit financiële product dus in meerdere opzichten voordelen biedt, kleven er ook nadelen aan. Een daarvan is bijvoorbeeld dat de korting op de rente vervalt als Obvion de lening overneemt. Uw maandlasten worden dan hoger. Verder heeft Obvion geen bankvergunning. Tijdens de korte periode dat het geld op de rekening van Obvion staat, is het niet gedekt door het depositogarantiestelsel. Het gaat om de periode tussen het overmaken aan Obvion en het uitlenen aan u. Bij een faillissement van Obvion is uw familielid of kennis het overgemaakte geld in principe kwijt. Ook de lage rente kan een keerzijde hebben. Als de rente namelijk heel laag is, kan het gebeuren dat de risicovergoeding die Obvion inhoudt, hoger is dan de rente die zij aan uw familielid of bekende betaalt. Hij of zij moet dan rente aan Obvion betalen.

Positieve reacties

Toch lijken de eerste reacties op de MetElkaarhypotheek, onder andere van de Consumentenbond, overwegend positief. Overweegt u zo’n lening af te sluiten, laat u dan wel goed informeren over de risico’s en over alternatieven.

Meer informatie: