Meer nieuwbouw nodig om prijsexplosie te voorkomen

Het is dringen op de markt voor nieuwbouwwoningen. De vraag overtreft het aanbod. Volgens de NEPROM, branchevereniging van projectontwikkelaars, lukt het gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Een groter aanbod van nieuwbouwwoningen is nodig om verder oplopende woningtekorten en sterke prijsstijgingen te voorkomen, blijkt uit cijfers over 2016.

De verkoopcijfers lieten in het afgelopen jaar opnieuw een stijgende lijn zien. In 2016 werden ongeveer 34.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Zo’n 10 procent meer dan in 2015. Dat hadden er volgens de NEPROM veel meer kunnen zijn als er voldoende nieuw aanbod op de markt bij was gekomen. Er zijn volgens de projectontwikkelaars te weinig bouwlocaties beschikbaar. Ook schiet de capaciteit in de bouwsector te kort.

Aanbod niet voldoende voor sterke groei in de vraag

In 2016 zakte het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen tot onder de 8.000.  Dat is veel minder dan in de periode voor 2008, toen er voortdurend rond de 15.000 nieuwbouwwoningen te koop stonden. Het nieuwe aanbod kan de sterke groei in de vraag gewoonweg niet bijhouden.

Doorstroming komt op gang

Alle signalen staan op groen. Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is hoog, steeds minder hypotheken staan onder water en de rente is nog altijd laag. Daardoor groeit het aantal doorstromers op de nieuwbouwmarkt. Zij vragen naar kwalitatief betere woningen in stedelijk gebied en naar grotere woningen voor gezinnen in buitenwijken.

Meer vraag naar grotere en duurdere woningen

In de afgelopen jaren werden veel kleinere, goedkope nieuwbouwwoningen aangeboden voor starters, volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen. “Onze leden verkopen echter steeds meer grotere en duurdere woningen aan doorstromers en ze verwachten dat die ontwikkeling doorzet. Bijkomend voordeel is dat daardoor meer betaalbare woningen in de bestaande woningvoorraad vrijkomen voor starters op de woningmarkt.”

Tekort aan nieuwbouwlocaties

Van Breukelen: “Daarvoor moeten we dus wel de productie zien op te schroeven, want wat we niet hebben kunnen we ook niet verkopen.” Hij vreest echter dat het niet zal lukken om snel meer nieuwbouwwoningen op de markt te brengen.

Geen gevoel voor urgentie

Gemeenten zijn volgens de NEPROM-voorzitter te weinig doortastend bij het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe bouwlocaties. “Bij provincies en veel gemeenten is er geen enkel gevoel voor urgentie, processen verlopen stroperig en vaak is er een tekort aan ambtelijke capaciteit. Het lijkt ook wel of alle aandacht gericht is op lastige, binnenstedelijke woningbouwprojecten, terwijl in nieuwe buitenwijken de productie veel gemakkelijker verhoogd kan worden.”