Minder lenen, minder aftrek, meer schenken

De regels rondom hypotheken worden vanaf 1 januari 2016 verder aangescherpt. U kunt daardoor iets minder lenen. Ook de hypotheekrenteaftrek wordt verder ingeperkt. Toch heeft het kabinet op Prinsjesdag geen grote veranderingen voor de woningmarkt aangekondigd.

Nieuw: verruiming schenkingsvrijstelling

De aanscherping van de hypotheekregels komt voort uit eerder genomen maatregelen. Wel nieuw is de verruiming van de schenkingsvrijstelling tot (weer) 100.000 euro. Maar dat gaat pas op 1 januari 2017 in.

Minder lenen

Om het risico te verkleinen dat woningen in de toekomst weer massaal ‘onder water’ komen te staan, is tijdens de kredietcrisis besloten de maximale hypotheek in te perken. Mocht u voorheen flink meer lenen dan uw huis waard was, in de laatste jaren is deze ‘loan to value’ stapsgewijs verlaagd. Dit jaar (2015) mag de hypotheek niet hoger zijn dan 103 procent van de woningwaarde. Dit percentage gaat op 1 januari 2016 omlaag naar 102. In 2018 moet dit 100 procent zijn.

Minder hypotheekrenteaftrek

Ook de verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek vloeit voort uit bestaand beleid. Deze daling (met 0,5 procent) geldt voor als u een huis heeft en met uw inkomen in de hoogste belastingschijf zit (vanaf 66.421 euro). De renteaftrek voor deze groep daalt in 2016 naar maximaal 50,5 procent. Tot 2041 zal de maximale aftrek steeds in kleine stapjes tot 38 procent worden teruggebracht.

Lagere NHG-grens per 1 juli 2016

Evenmin verrassend is de daling van de NHG-grens, per 1 juli 2016. Om voor de Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen, mag de waarde van uw huis vanaf die datum (bij aankoop) niet hoger zijn dan 225.000 euro. Omdat in dit bedrag ook zes procent bijkomende kosten zijn verwerkt, mag de koopsom niet hoger zijn dan 212.264 euro. De NHG-grens werd tijdens de crisis fors verhoogd, als maatregel om de woningmarkt te stimuleren.

Hogere schenkingsvrijstelling in 2017

Wel nieuw is de verruiming van de schenkingsvrijstelling. Bent u tussen de 18 en 41 jaar oud, dan kunnen uw ouders u eenmalig belastingvrij een schenking doen voor de aankoop van uw huis. U mag de schenking ook gebruiken voor een extra aflossing aan de bank, het verbeteren van uw woning, of het betalen van de restschuld op uw huis. In 2016 geldt een schenkingsvrijstelling van 53.016 euro. Op 1 januari 2017 gaat dit bedrag omhoog naar 100.000 euro. Bovendien mogen dan ook andere mensen dan uw ouders u eenmalig belastingvrij een ton schenken. Maken uw ouders nog dit jaar of in 2016 gebruik van de vrijstelling, dan mogen zij in 2017 het geschonken bedrag belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro.

Andere veranderingen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag nog een aantal andere veranderingen gepresenteerd. Hieronder een greep daaruit:

 • Verzachting sanctie op te weinig aflossen
  Als u een achterstand heeft bij de aflossing, dan vervalt het recht op renteaftrek voor de resterende looptijd van uw hypotheek. Met ingang van 1 januari 2016 wordt dit versoepeld. Dan vervalt de renteaftrek slechts tijdelijk, totdat u weer aan de eisen voldoet. De versoepeling geldt met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2013).
 • Verbetering functioneren VvE’s
  Verenigingen van Eigenaren moeten vanaf medio 2016 een minimum bedrag sparen voor onderhoud en herstel van woningen. Ze mogen vanaf dan ook leningen aangaan. Zo kunnen ze meer investeren in onderhoud en renovatie.
 • Meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten
  Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, verruimt het kabinet in 2016 de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Niet alleen studenten, ook starters en grotere gezinnen kunnen straks een tijdelijk huurcontract krijgen. Ook komen meer huizen in aanmerking voor tijdelijke verhuur.
 • Huurverhogingen niet meer inkomensafhankelijk
  Huurverhogingen in de sociale sector zijn per 1 juli 2016 niet meer inkomensafhankelijk. Verhuurders kunnen de huren dan meer in lijn brengen met de vraag naar de betreffende woningen.
 • Uitstel bezuiniging op huurtoeslag
  Het kabinet stelt de bezuiniging op de huurtoeslag uit tot 2017. Dit om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in 2016 niet te ver te laten teruglopen.