Hoe werkt toewijzing bij nieuwbouw?

Toewijzing nieuwbouw

Vaak zijn er voor een nieuwbouwproject veel meer belangstellenden dan er woningen zijn. Om in zo’n situatie te bepalen aan wie de woning wordt verkocht, maakt de ontwikkelaar gebruik van een toewijzingsprocedure. In dit artikel lees je hoe toewijzing werkt bij nieuwbouw.

Foto: Zeeman Vastgoed – Wilhelminahaven fase 2 | Oosterhout

Transparante procedure

De uitdrukking “die appelen vaart appelen eet” is op projectontwikkelaars niet (meer) van toepassing. In het verleden kon je als medewerker of als goede relatie van een ontwikkelaar misschien relatief eenvoudig voorrang krijgen bij het kopen van een woning. Die tijd is voorbij. De leden van de branchevereniging voor projectontwikkelaars NEPROM zijn verplicht bij de verkoop van nieuwbouwwoningen een transparante toewijzingsprocedure te hanteren. Dat betekent dat vooraf inzichtelijk moet zijn voor potentiële kopers hoe de toewijzing in zijn werk gaat en welke criteria er gelden.

Toewijzing op basis van eerste voorkeur

Regelmatig zien meerdere belangstellenden, kopers of optanten achter elkaar af van het nieuwbouwhuis. Bijvoorbeeld omdat ze zich voor meerdere projecten hebben ingeschreven in de hoop hun kansen te vergroten of omdat ze de (hypothecaire) financiering niet rond krijgen. Het bespaart de ontwikkelaar tijd en moeite wanneer hij het huis direct kan toewijzen aan de meest waarschijnlijke optant. Zo komt een echte serieuze kandidaat-koper sneller in aanmerking. Toewijzing op basis van eerste voorkeur biedt hierop de meeste kans. Dat is dan ook wat vrijwel alle ontwikkelaars doen. Daarnaast kunnen ook andere criteria meespelen, zoals een financiële check of – in uitzonderlijke gevallen – motivatie. Het is dus belangrijk dat je goed weet hoe het proces verloopt en welke criteria er gelden. Als dat je niet duidelijk is, kun je daar altijd naar vragen bij de projectontwikkelaar of de makelaar.

Financiële check

Om zeker te weten dat je het huis van jouw dromen kunt kopen, is het handig om vooraf een financiële check te (laten) doen. De verkopende partij kan je bij de inschrijving vragen om aan te tonen dat je de financiering rond kunt krijgen. Vaak vraagt de verkopende partij alleen een bewijs van een bank, hypotheekverstrekker of financieel adviseur dat je de woning kunt kopen.

Verschillende mogelijke procedures

Omdat er geen wettelijke regels zijn vastgelegd rondom het toewijzen van een nieuwbouwhuis, kunnen de procedures per nieuwbouwproject verschillen. In de huidige markt zijn er meestal meerdere geïnteresseerden die hetzelfde bouwnummer als 1e voorkeur hebben opgegeven en aan eventuele andere criteria voldoen. Je kunt dan via verschillende methoden of een combinatie daarvan een nieuwbouwhuis toegewezen krijgen:

  • via loting door notaris of de projectontwikkelaar
  • via toedeling door een computersysteem (matchmaker die o.b.v. één of meerdere criteria toetst)
  • op basis van het moment van inschrijving, bijvoorbeeld bij een presale

Ingeloot of een nieuwbouwhuis toegewezen gekregen?

Via de makelaar of via het inschrijfportaal en/of via de mail krijg je te horen of je een huis toegewezen hebt gekregen. Mocht dit het geval zijn: van harte gefeliciteerd! De eerste stap is het verkoopgesprek met de makelaar of verkoper, waarbij je de contractstukken ontvangt. Daarna start de optieperiode van circa één week, waarna je aangeeft of je tot aankoop wenst over te gaan. Dan wordt de koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld. Die kun je veelal digitaal ondertekenen.

Mocht je nog twijfelen over de koop van het nieuwbouwhuis, dan heb je na het tekenen van de overeenkomst nog een wettelijke bedenktijd van een kalenderweek. Je kunt ook nog afzien van de koop bij het niet rondkrijgen van de financiering, door een financieringsvoorbehoud op te nemen in de koop- en aannemersovereenkomst (ontbindende voorwaarde).

Uitgeloot voor een nieuwbouwhuis

Helaas is het aanbod aan nieuwbouwhuizen veel kleiner dan het aantal woningzoekenden. De kans is dus aanwezig dat je wordt uitgeloot. Check dan of je automatisch op de reservelijst komt. In de meeste gevallen zal de projectontwikkelaar je automatisch op de reservelijst plaatsen. Je kunt het uiteraard zelf aangeven indien dit niet gewenst is.

Meer informatie

Hoe werkt financieringsvoorbehoud?
Geen voorrang afzien financieringsvoorbehoud