Is uw nieuwbouwhuis straks circulair?

Het is nu nog een niche, maar de aandacht voor het onderwerp neemt snel toe. De toepassing van andere bouwmaterialen die waar mogelijk worden hergebruikt. Doel: de aarde zo min mogelijk belasten bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Is uw woning straks ook circulair gebouwd?

Volgens Maikel Ruhl van Waaijer Projectrealisatie is circulair bouwen de volgende grote stap bij de ontwikkeling van woningen. Na energieneutraal wonen, waarbij het erom gaat dat het milieu tijdens het gebruik van een huis zo min mogelijk wordt belast en tegelijk uw energierekening wordt gereduceerd tot nul (of beter), is nu de focus gericht circulair bouwen. “Waar we nu onze aandacht op willen richten is de beperking van de belasting van de aarde tijdens het bouwproces.”

Containerbegrip

Circulariteit is een breed begrip. Minder uitputten, dus minder en anders produceren is het beginpunt. Materialen moeten worden hergebruikt. De herbruikbaarheid van materialen moet worden verhoogd en ook de vervaardiging van materialen moet anders. Daarnaast is het mooi als uw toekomstige huis – als het er staat – ook bijdraagt aan een meer duurzame samenleving. Maikel Ruhl geeft als voorbeeld de toepassing van groen in gevels en op daken. Extra beplanting houdt water vast en dat zorgt voor minder belasting van het riool. Daarnaast vermindert het de hittestress in steden. De temperaturen in de woonomgeving gaan omlaag dankzij veel groen. “Dat maakt steden leefbaarder.”

Ambitie

Maikel Ruhl vertelt dat circulair bouwen een speerpunt is van Waaijer Projectrealisatie. Over circulair bouwen zegt hij: “Deze ontwikkeling is voor ons cruciaal. Wij zien allerlei mogelijkheden om het milieu minder te belasten. In de eerste plaats door het hergebruik van gebouwen en materialen. Maar ook de toepassing van andere soorten materialen. Bijvoorbeeld de toepassing van natuurlijke materialen zoals hennep als isolatiemateriaal of een volledig duurzaam geproduceerd houten casco om CO2 uitstoot te beperken.”

Hij vertelt ook dat het belangrijk is om steeds af te wegen welke opties het minst belastend zijn voor de aarde. “Bij ons is het begonnen met het kijken of het mogelijk was om gebouwen en materialen te hergebruiken. Dat is daarna uitgebreid met het registreren van de toegepaste materialen, de mate waarin deze materialen de aarde belasten en de alternatieven die er voor deze materialen zijn. Langzaam is het besef gegroeid dat het om veel meer gaat dan alleen het hergebruik van materialen.”

Millennials en circulair wonen

Bij consumenten is het bewustzijn over en het belang van circulariteit nog beperkt. Interesse is er vooral onder millennials in de grote steden. Een groep geboren na 1982 die meer dan andere generaties bewust leeft en bezig is met voedselveiligheid, de leefbaarheid in de stad en een lagere ‘belasting’ van de aarde. “Ik denk dat in een stedelijke omgeving waar veel twintigers wonen het circulair wonen zeker iets is wat aanspreekt. Circulariteit kan een gebouw ook authentiek en onderscheidend maken.”

Gemeenten

Het zou mooi zijn als meer gemeenten circulariteit gaan omarmen en waarderen, zegt Maikel Ruhl. De keuze voor circulariteit werkt in veel gevallen kostprijsverhogend tijdens het bouwproces en dat betekent volgens de ontwikkelaar uit Voorburg dat gemeenten een iets lagere grondprijs zouden moeten accepteren. Daar staat tegenover dat het een stad ten goede komt: de leefbaarheid gaat omhoog.

De Frederik te Wassenaar

En ook al is circulair bouwen nog relatief nieuw – ook voor Waaijer – zijn er al wel een paar projecten in voorbereiding die duidelijk die richting op gaan. Een voorbeeld is De Frederik in Wassenaar. De bouw van dit appartementencomplex gaat in januari van start. “Dit project is uiteraard energieneutraal, maar we passen ook veel bomen, struiken en planten toe in de gevels. Dit doen wij daarnaast ook in de binnentuin die bovenop de parkeergarage wordt gerealiseerd. Om grote bomen te kunnen plaatsen zal een uitsparing dwars door de parkeergarage gemaakt worden. En de beplanting in de gevel gaat er als volgt uitzien: aan weerszijden van elk terras komt ongeveer tweeënhalve meter beplanting. Zo wordt hittestress gereduceerd en tegelijk de kwaliteit en uitstraling van in de woning verhoogd.”

Ook wordt aan de hand van een materiaalpaspoort kritisch gekeken naar de milieubelasting en herbruikbaarheid van alle bouwmaterialen.

Meer informatie: