Kabinet met hart voor wonen

Misschien heeft u hem gezien? De advertentie “GEZOCHT Kabinet met hart voor wonen”. Een brede coalitie van partijen die actief zijn op het brede werkveld van wonen, bouwen, zorg en welzijn wil samen werken aan goed wonen. Wat willen zij? En wat heeft u daar aan?

Voor veel mensen is het heel moeilijk om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Maar niet alleen dat. Een aantal wijken en buurten gaat achteruit. Kwetsbare bewoners en ouderen wonen vaker zelfstandig en krijgen niet altijd de zorg die ze daarvoor nodig hebben. Krimpregio’s vragen om een andere aanpak dan de Randstad. En dan willen we ook nog de Nederlandse woningvoorraad verduurzamen. Kortom, er liggen forse opgaven met volop uitdagingen.

Perspectief bieden

Een brede coalitie van 34 partijen wil de mouwen opstropen om veel meer mensen perspectief te bieden op een koop- of huurwoning. Een huis dat ze kunnen betalen en waarin ze zich thuis voelen. In een leefbare, zorgzame en veilige buurt, waarin ze zich welkom voelen. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht heeft deze coalitie de Actieagenda Wonen opgesteld. Hierin doen zij concrete voorstellen om het woningtekort op te lossen en andere problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het is een aanbod waar het nieuwe kabinet niet omheen kan.

Meer nieuwbouwwoningen

Het bouwen van heel veel extra woningen is de sleutel tot het oplossen van het woningtekort. Afgesproken is om in de komende tien jaar gemiddeld 100.000 woningen per jaar te bouwen. Dat zijn er 30.000 meer dan er nu jaarlijks gebouwd worden. Woningen in gemengde wijken voor iedere portemonnee en alle soorten huishoudens. Ongeveer een derde is sociale huur of koop. Ongeveer een derde is middelduur (huur tot circa € 1.000 en koop tot de NHG-grens). En ongeveer een derde zit daar boven. Dat betekent voor iedereen meer kans op een nieuwbouwwoning die past bij haar  of zijn levensfase, wensen en mogelijkheden.

Aantrekkelijke woonomgeving

Veel van de nieuwe woningen komen in bestaande steden en dorpen. Een deel komt aan de randen van steden. Het kan zijn dat u meer buren krijgt. Of dat het rommelige buitengebied waar u de hond uitlaat een mooie groene woonwijk wordt. Waar ze ook liggen, de nieuwe woongebieden moeten toekomstbestendig worden. Met veel aandacht voor de natuur en inspelend op klimaatverandering. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en fiets. Dat is prettig wonen in een duurzaam en energiezuinig huis en een aantrekkelijke woonomgeving.

Betere kansen voor starters en doorstromers

Het is voor starters moeilijk om toe te treden tot de woningmarkt. Om hen meer kans te geven moet er een Koopstartfonds komen, staat er in de Actieagenda. Koopstarters kunnen dan een korting krijgen op de koopprijs van hun nieuwbouwwoning die later bij de verkoop wordt verrekend. Ook mensen die willen doorstromen vinden niet altijd een passend huis. Er zijn afspraken gemaakt om bepaalde groepen voorrang te kunnen geven bij middeldure koop- en huurwoningen. Zo kunnen bijvoorbeeld leerkrachten en politieagenten in de stad blijven wonen.

Bestaande woningen en buurten

De Actieagenda gaat niet alleen over nieuwbouw. Er staan bijvoorbeeld ook afspraken in om particulieren praktisch en financieel te ondersteunen bij het isoleren en aardgasvrij maken van hun huis. En om werk te maken van meer sociale samenhang en betere zorg in de wijken.

Samen met een nieuw kabinet

Met al deze maatregelen willen de 34 partijen die de Actieagenda Wonen hebben opgesteld samen werken aan goed wonen. Zij willen samenwerken met een nieuw kabinet. Al deze plannen kosten veel geld. Daarom wordt van het nieuwe kabinet ook een financiële bijdrage gevraagd.

De Actieagenda is aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. In hun eerste reactie waren zij allen enthousiast over de gepresenteerde plannen. Wordt vervolgd!

Meer informatie