Energielabel voor nieuwbouw: kinderziektes verholpen

Als u een nieuwbouwhuis heeft gekocht, krijg u bij de oplevering een energielabel. Dat is sinds 1 januari 2015 verplicht, maar niet altijd was het label meteen beschikbaar. Kinderziektes en ontwerpfouten in de webtool voor het aanvragen van het label, waren daarvan de oorzaak. Die zijn nu verholpen.

Energielabel A: allerlei voordelen

Elk huis, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, moet een energielabel hebben. Als koper weet u hierdoor hoe energiezuinig het huis is. Los daarvan verhoogt een gunstig label de waarde van het huis, mocht u het ooit verkopen of verhuren. Sommige banken rekenen bovendien een lagere hypotheekrente of een hogere leengrens voor een huis met energielabel A. De voordelen van een groen label vormen voor huiseigenaren een stimulans hun huis te verduurzamen. En dat is weer goed voor milieu en klimaat.

Ontwikkelaar vraagt label aan

Voor bestaande huizen was het energielabel al langer verplicht, althans bij de verkoop of verhuur ervan. Als eigenaar moet u het label zelf aanvragen, via www.energielabelvoorwoningen.nl. Voor nieuwbouwhuizen geldt deze verplichting dus sinds 1 januari 2015, bij oplevering. De ontwikkelaar of bouwer van uw nieuwbouwhuis vraagt het label voor u aan. Dat hoeft u dus niet zelf te doen.

Nieuwbouwhuizen extra zuinig

Alle nieuwbouwhuizen in Nederland voldoen overigens ruimschoots aan de eisen van het A-label. Nieuwbouwwoningen moeten immers voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, en die zijn veel strenger. Om een A-label te krijgen mag de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een huis maximaal 0,8 zijn. Nieuwbouwhuizen waarvoor de bouwaanvraag na 1 januari 2015 is gedaan hebben een EPC van 0,4 of minder.

Meer informatie: