Van A naar BENG en beter

BENG klinkt u waarschijnlijk niet meteen bekend in de oren. Toch gaat deze ondergrens vanaf 1 januari 2021 een belangrijke rol spelen bij nieuwbouw. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dit wil zeggen dat de EPC, het getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw (nieuwbouw-) huis is, richting de nul gaat. Maar het kan nog energiezuiniger, volgens Claudia Bouwens, programmabegeleider energie en duurzaamheid bij de NEPROM. Maar hoe labelen we dat? En wat betekent het voor u als bewoner?

Vanaf 2006 is het de standaard dat een nieuwbouwhuis een energielabel A krijgt. Indertijd hing daar een EPC van 0,8 aan. De wettelijke eis bij de bouwaanvraag is stapsgewijs naar beneden aangepast: 0,6 in 2011 en 0,4 in 2015. Vanaf 2021 is de eis dat dit verder omlaag gaat richting de nul (tussen de 0 en 0,4). Ontwikkelaars en bouwers zetten ook al huizen neer die nog beter presteren als het gaat om energiezuinigheid, beter dan BENG dus. Claudia Bouwens geeft het voorbeeld van nul-op-de-meter woningen. Dit betekent dat de energiemeter van deze woningen aan het einde van het jaar in principe op dezelfde stand staat als aan het begin van het jaar.

Drie keer BENG

Maar even terug naar BENG. Deze wettelijke ondergrens die vanaf 2021 de regel is, lijkt een rechte lijn. Feit is echter dat deze ondergrens bestaat uit een drietal verschillende eisen die met elkaar gecombineerd worden. Claudia Bouwens noemt het voor het gemak drie hekjes waar overheen gesprongen moet worden. Allereerst gaat het om de buitenschil van de woning: hoe goed is uw nieuwbouwhuis geïsoleerd, hoe kierdicht is de woning en hoeveel buitenoppervlak heeft de woning. Hierbij draait het om het gegeven hoeveel energie er verloren gaat. “De schil bepaalt wat de warmtebehoefte is. Dit noemen we BENG 1.”

Aardgasvrij

Bij BENG 2 wordt in de berekening meegenomen hoeveel energie er nodig is voor de woning. Voor verwarming of koeling, voor ventilatie, voor de installaties, en voor warm tapwater. Daarbij wordt uitgegaan van het primaire energiegebruik: de energie die het kost om deze elektriciteit in de elektriciteitscentrale te maken. Het gaat dan met name om elektriciteit en om warmte van bijvoorbeeld stadsverwarming. Aardgas is bij de bouwaanvraag van nieuwbouwhuizen niet meer aan de orde. Sinds 1 juli 2018 worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor nieuwbouw met een aardgasaansluiting. En tot slot gaat het bij BENG 3 om een verplicht deel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om windenergie, zonne-energie en om warmte uit de bodem (voor de warmtepomp) of uit de lucht. Alle drie de eisen moeten gehaald worden voordat een woning voldoet aan de wettelijke eisen.

Warmtepomp valt meestal in 2 en in 3

Nieuwbouwhuizen zijn steeds vaker voorzien van een warmtepomp, in de meeste gevallen een luchtwarmtepomp of een bodemwarmtepomp. Een warmtepomp heeft elektriciteit nodig om te kunnen functioneren. Is de elektriciteit niet geheel afkomstig van bijvoorbeeld zelf opgewekte zonne-energie dan gaat de warmtepomp zowel in de telling van BENG 2 als BENG 3 mee. Klinkt misschien ingewikkeld, maar draait er om dat het in de telling ook gekeken wordt naar de hoeveelheid hernieuwbare energie die ermee gemoeid is. “Aan het aantal zonnepanelen op het dak van een woning, kunt u aflezen hoe energiezuinig een huis is.”

Goed binnencomfort

Maar wat heeft u er aan als consument als de BENG-grens gehaald of gepasseerd wordt? Om te beginnen een lagere energierekening. Een goed geïsoleerd huis heeft minder energie nodig en als de benodigde energie ook nog eens (deels) van eigen zonnepanelen afkomstig is, dan is dat helemaal mooi. Een bijna energieneutraal huis (of beter) zorgt ook voor een goed binnencomfort. Vloerverwarming vinden de bewoners vaak prettig en geen kieren zorgen er voor dat er geen tocht is. Claudia Bouwens: “De nieuwbouwwoningen van vandaag de dag werken wèl anders dan wat u wellicht gewend bent. De verkoper moet u hier goed over informeren.”

Van BENG naar A+ of A++?

Vanaf 2016 is er aan BENG gerekend en in 2020 gaat deze norm de EPC vervangen. De eisen zijn zo goed als rond en de overheid komt in mei met de definitieve uitslagen. Claudia Bouwens hoopt nu vooral dat er een goed label komt zodat ontwikkelaars en bouwers duidelijk kunnen communiceren naar hun klanten waar hun nieuwbouwhuis aan voldoet. Sinds 2006 tot nu krijgen nieuwbouwhuizen een A-label terwijl er al veel beter wordt gebouwd. Dat zou ook beter gecommuniceerd moeten kunnen worden naar kopers van een nieuwbouwhuis. Ontwikkelaars willen zich onderscheiden. “Wat wij graag zouden zien is een plusje of twee plusjes achter de A voor BENG en beter. Deze methodiek is duidelijk en consumenten weten dan precies waar ze aan toe zijn.”

Meer informatie: