Last van loopgeluiden van de buren

U kon uw geluk niet op toen u de sleutel kreeg van uw nieuwbouwappartement. Maar de blijdschap verdween kort nadat de bovenburen hun intrek namen. U ondervindt hinder van loopgeluiden en andere leefgeluiden zoals het doortrekken van het toilet. Wat is toelaatbaar als het gaat om contactgeluiden van de buren?

Eigenaren die net een appartement hebben gekocht hebben vaak vragen over geluid en de 10 dB norm. Deze 10 dB norm is meestal opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en is bedoeld om onderling geluid te regelen. Met de term wordt eigenlijk de contactgeluidreductie verbetering – dankzij het plaatsen van bijvoorbeeld een zwevende ondervloer of het leggen van vloerbedekking – aangegeven t.o.v. de bestaande vloer. Deze norm bestaat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw en is indertijd gebaseerd op een advies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

Minder hinder

Directeur en woordvoerder Erik Roelofsen van NSG ziet het aantal meldingen over hinder door contactgeluiden in nieuwbouwwoningen gelukkig afnemen. Maar iedere melding is er één te veel. Hij schat dat er op jaarbasis enkele tientallen meldingen binnenkomen bij de stichting.

De hinder over leefgeluiden afkomstig van de buren kan onder andere ontstaan door:

  • Een fout in de constructie of bij de aanleg van bijvoorbeeld leidingen. Hierdoor kan volgens NSG bijvoorbeeld akoestische kortsluiting ontstaan.
  • Doordat de (veelal boven-) buren bijvoorbeeld een vloer hebben gekocht waarbij sprake is van een te geringe geluidsreductie.

De NSG verstrekt certificaten om aan te geven dat ondervloeren voldoen aan de gestelde eis van 10 dB reductie. “Mensen denken te snel dat ze iets goeds kopen bij bijvoorbeeld een bouwmarkt, maar worden regelmatig verkeerd geadviseerd. Let dus vooral op of het product is gecertificeerd. Het kan dan gaan om een certificaat van onze stichting of van TÜV.”

Bij een NSG-gecertificeerd product wordt een certificaat meegeleverd. Handig om bij de hand te hebben als er discussie mocht ontstaan over geluidsoverlast.

Metingen

Indien er sprake is van geluidshinder, is het mogelijk om een meting te laten doen om te kijken of de normstelling overschreden wordt. Er zijn diverse bureaus die zich daarmee bezighouden. In officiële meetrapporten komen termen als DLlin en  te staan. DLlin zegt iets over de gemiddelde reductiewaarde in de lage tonen en DLw over het gemiddelde in de hoge tonen. Het zijn termen die de gemiddelde consument weinig zeggen. Deze termen worden soms door elkaar gebruikt. Laat u daarom goed adviseren.

Praat er met de buren over

Geluid is te meten, maar geluidshinder niet, staat op de site van NSG. Met een officiële meting staat u weliswaar sterker, maar het gaat er ook om hoe u of uw buren het ervaren. Probeer in ieder geval in gesprek te gaan met de buren als u hinder heeft van loopgeluiden of andere geluidsoverlast in en rond uw woning. Erik Roelofsen: “Praat er met de buren over. Die zijn zich meestal niet bewust van de geluidshinder. Ga niet praten op het moment dat u nog geïrriteerd bent, maar ga het gesprek aan op een later tijdstip.”

Isolatie

De directeur van NSG onderschrijft dat nieuwbouwhuizen -die extra goed geïsoleerd zijn – weinig geluiden van de straat binnen laten. Het gevolg is dat burengeluiden daardoor sneller worden opgemerkt. “De maskering verdwijnt.”

Meer informatie: