Maak kans op het boek Nieuw Wonen: wonen in 2040

Hoe anders wonen we over pakweg twintig tot vijfentwintig jaar? Het boek Nieuw Wonen laat zien waar het wonen in Nederland naar toe gaat in de periode tot 2040. Vertel ons in een paar regels hoe uw (ideale) woning er over ongeveer een kwart eeuw uit zal zien en ontvang als dank het boek Nieuw Wonen uit de serie Publiek Geheim. Wees er snel bij.

Meer diversiteit en meer verschillen

Het boek Nieuw Wonen (op de kaft staat Nieuwonen) geeft een schets van hoe we woonden en wonen: verleden, heden en vooral de toekomst komen aan bod. Projectontwikkelaars, bewoners van koop- en huurwoningen, stedenbouwkundigen en vele anderen geven hun visie. “Ik verwacht dat het wonen anno 2040 meer diversiteit, meer verschillende vormen, meer afwijkingen van de dominante ideeën over wonen zal vertonen dan de gestroomlijnde leefstijl-bouwprojecten van nu”, schrijft Fenneke Wekker, socioloog en stadsetnograaf in een column in het boek.

Bewoners van koop- en huurwoningen vertellen

In het boek vertellen bewoners over hun nieuwe buurt. Projectontwikkelaars, beleidsmakers en andere kenners van de woningmarkt vertellen over woonwensen en nieuwe woonconcepten. Chantal van Genderen woont met haar gezin in Wladiwostok, een wooncomplex op het Java-eiland in Amsterdam. Ze vertelt over het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen: “Er wordt al gepraat over samen zorg inkopen, voor als mensen hier oud worden.”

‘We deden alles samen’

Wiesje Pulles vertelt over haar nieuwbouwwoning in het Brabantse dorp Esbeek: “Zo kregen wij de kans te kiezen voor een toekomst met onze kindertjes in dit rustige dorp”, vertelt ze over de starterswoning in het geboortedorp. “We deden alles, zoals stenen uitzoeken, samen met de andere bewoners. Ik heb dat liever dan dat ik een kant-en-klaar woning krijg.”

Veelheid aan ontwikkelingen rond wonen

Andere bewoners vertellen over nabuurschap. Of over de koop van een cascowoning die met eigen handen is opgeknapt.  Weer anderen over de duurzame nul-op-de-meter woning waar ze voor kozen of hun aantrekkelijke woonbuurt in de natuur. Het boek geeft kortom inzicht in woonwensen en  de mogelijkheden die er zijn. Het boek bestaat voor de helft uit tekst en voor de helft uit beeld.

Twintig boeken cadeau

Projectontwikkelaar Amvest stelt de twintig boeken beschikbaar. Stuur Bewust Nieuwbouw een beknopt beschrijving (een paar regels voldoen) hoe u denkt dat uw woonsituatie er idealiter uit zal zien in (aanloop naar) 2040. En wat voor rol kunnen projectontwikkelaars of andere betrokken partijen hierbij spelen? We zijn benieuwd. redactie@bewustnieuwbouw.nl

Meer informatie over het boek Nieuwonen