Meer zonnepanelen door meerwerkopties

Dakkapel van een nieuwbouwhuis

Om aan te tonen dat een nieuwbouwhuis voldoet aan de BENG-eisen wordt een nauwkeurige berekening gemaakt. Meerwerkopties kunnen leiden tot veranderingen in de uitkomsten van deze berekening. Wanneer het huis dan niet meer blijkt te voldoen aan de eisen, worden vaak extra zonnepanelen geplaatst om de eisen alsnog te halen. In dit artikel lees je er meer over.

Sinds 1 januari 2021 moeten nieuwbouwhuizen altijd voldoen aan de wettelijk verplichte BENG-eisen. Om aan te tonen dat jouw nieuwbouwhuis voldoet aan deze eisen, maakt de aannemer een nauwkeurige berekening op basis van de specifieke kenmerken van jouw huis. Enkele voorbeelden hiervan zijn de isolatiewaarde, de vorm van de woning en de herbruikbare energie. Sommige meerwerkopties leiden tot veranderingen in deze kenmerken. Zo verandert de vorm van je huis door het plaatsen van een uitbouw of een dakkapel. Er kunnen ook veranderingen optreden in de vele andere factoren die de uitkomst van de berekening bepalen. Om de definitieve berekening te kunnen maken, moet de aannemer dus precies weten hoe jouw huis eruit komt te zien. Dat is pas nadat jij jouw definitieve keuze(s) uit de beschikbare meerwerkopties hebt doorgegeven.

Meerwerkopties meenemen in BENG-berekening

Voordat het huis in verkoop gaat, maakt de aannemer een voorlopige berekening van de BENG om aan te tonen dat de woning voldoet aan de eisen. Hij kan daarbij uitgaan van de basiswoning of hij kan ervoor kiezen om alle aangeboden meerwerkopties mee te nemen in de berekening. Het voordeel van het laatste is dat je nooit extra zonnepanelen nodig hebt wanneer je kiest voor meerwerk. Daardoor weet je ook precies wat je gaat betalen per meer- of minderwerkoptie.

Aantal zonnepanelen duidelijk definitieve meerwerkopties

Wanneer de aannemer de BENG-eisen heeft berekend op basis van een standaard woning, staat dit vermeld op de meerwerklijst. Hoeveel zonnepanelen je krijgt, wordt dan pas duidelijk nadat de aannemer jouw keuzes in een definitieve berekening heeft verwerkt. Soms kun je op de verkooptekening de plaats van de (extra) zonnepanelen vinden. Let wel op dat deze posities indicatief zijn. Bij de uiteindelijke plaatsing bepaalt de installateur de plek voor de zonnepanelen, omdat externe factoren hierbij een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de zonligging, dakvensters, dakkapel en eventuele bebouwing of bomen in de directe omgeving van de woning.

Extra zonnepanelen door merkwerkopties navragen

Mocht je vragen hebben over de eventuele extra kosten bij de keuze van meerwerk van jouw (beoogde) nieuwbouwproject? Dan is het verstandig om deze te stellen bij de verkoopmanager of makelaar van het project.