Naar de notaris

Om officieel eigenaar te worden van uw nieuwbouwhuis, moet u naar de notaris. Met de ondertekening van de leveringsakte vindt de eigendomsoverdracht plaats.

Pas eigenaar na eigendomsoverdracht

Zodra de termijnen van de ontbindende voorwaarden zijn verstreken en de opschortende voorwaarden zijn vervuld, is de koop definitief. Maar daarmee bent u nog geen eigenaar. Ter voorbereiding op de eigendomsoverdracht stelt de notaris de definitieve koopovereenkomst op. Deze wordt leveringsakte of transportakte genoemd. In deze akte staan de afspraken uit het koopcontract, meestal de koop-/aannemingsovereenkomst.

Ondertekening aktes bij notaris

U ontvangt een uitnodiging om de leveringsakte te komen ondertekenen. De verkoper en de notaris tekenen de akte ook. Heeft u een hypotheek afgesloten voor de koop van uw woning, dan ondertekent u bij de eigendomsoverdracht ook de hypotheekakte. Daarna zorgt de notaris voor inschrijving bij het Kadaster. Pas na deze inschrijving bent u officieel eigenaar van de grond en de (in aanbouw zijnde) woning.

Meer informatie: