Nieuwbouwhuis huren en auto delen met de buren

Hij weet niet of ze de eerste zijn. Maar Peter Appeljan, director Woningbeleggen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, kent in ieder geval geen andere partij die huurders de mogelijkheid biedt om een auto te delen met de buren. De vastgoedvermogensbeheerder is in Utrecht twee pilots gestart waarbij huurders van een vrije sector woning op eenvoudige wijze een deelauto kunnen huren. Syntrus Achmea werkt in de Domstad samen met Greenwheels en We Drive Solar.

Het is nog te pril om iets te zeggen of de twee pilots een succes zijn. Maar dat maakt Peter Appeljan van Syntrus Achmea RE&F niet minder enthousiast. “ Ik sluit niet uit dat we nog een derde of vierde pilot gaan uitproberen.”

Hoe het werkt

Bij de Neudeflat in Utrecht, een voormalig kantoor van de gemeente in het centrum van de stad dat is getransformeerd tot een appartementencomplex, staat een deelauto van Greenwheels. Het complex met tachtig bewoners telt slechts vijf parkeerplekken. Eén plek is ingeruimd voor een deelauto. Volgens Peter Appeljan zou dit voldoende moeten zijn. Bussen en treinen zijn op loopafstand te bereiken. “Maar er zijn altijd momenten dat het handig is om toch over een auto te beschikken. Bewoners kunnen gebruik maken van een app om de deelauto te bestellen. Ze hoeven alleen maar naar beneden te lopen.”

We Drive Solar = rijden op zonne-energie

Niet veel verderop, op de Oudenoord in Utrecht, is recent een tweede pilot van start gegaan. Huurders van een vrije sector woning op deze centraal gelegen plek kunnen een een deelauto huren van We Drive Solar: elektrisch rijden op de kracht van de zon. Van de 45 parkeerplekken zijn drie plekken ingeruimd voor een deelauto. En er is (uiteraard) ook een plek met laadpaal voor huurders met een eigen elektrische auto. Peter Appeljan: “We willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Onze klanten, Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, hebben oog voor de duurzaamheidsopgave waar we voor staan. Deze pilots dragen bij om de leefomgeving iets groener te maken.”

Andere steden

Dat Syntrus Achmea RE&F koos om juist in Utrecht twee pilots te starten met aanbieders van deelauto’s is geen toeval. Deze gemeente zet vol in op het autoluw maken van de binnenstad. Maar de vastgoedbelegger zegt dat het ook een prima concept is voor steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en voor de wat grotere provinciesteden. Groningen? “Zeker. Maar ik sluit bijvoorbeeld ook de Brabantse steden niet uit.”

Parkeerbeleid van de gemeente bepalend

Waar ruimte ontstaat voor dit soort projecten hangt ook nauw samen met de manier waarop gemeenten omgaan met het parkeerbeleid. Peter Appeljan geeft het voorbeeld van een project aan de rand van het centrum waar de gemeente een parkeernorm van 0,75 per huishouden hanteerde. Het ging echter om een nieuwbouwproject dat was bestemd voor een heel jonge doelgroep. Hier had de parkeernorm dus nog wel lager gekund. “Parkeerplaatsen bouwen is duur. Zeker als je de grond in moet.”

Voor jong en oud

De doelgroep voor de combinatie huurwoning met deelauto is overigens niet alleen maar jong. Volgens Peter Appeljan is het concept zeker ook aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vijftig- of zestigplussers die besluiten hun huis te verkopen zodra de kinderen het huis uit zijn. Ook die doelgroep kiest steeds meer voor wonen in de stad zonder de sores van een eigen woning. Dus een huurhuis in een hoogstedelijk gebied en daar past prima een deelauto bij.

Andere manier van mobiliteit

Peter Appeljan zegt dat we in Nederland echt naar een andere manier van mobiliteit moeten gaan kijken. De bereidheid om een auto te delen zal in zijn visie toenemen. En dat is ook nodig omdat steden dichtslibben. Hij denkt voorzichtig ook al na over mobiliteitsprojecten aan de rand van de stad. “Dat zijn alleen nog maar ideeën.”

Meer dan wonen

De focus van de afdeling woningbeleggingen van Syntrus Achmea RE&F ligt – als het gaat om mobiliteit – vooralsnog op het uitbouwen van de samenwerking met aanbieders van deelauto’s. Maar er wordt ook gekeken naar andere innovaties op woongebied. “In het verleden hebben we geconstateerd dat het niet alleen gaat om het aanbieden van vier muren en een dak. Het gaat om woonervaring en woonbeleving van onze huurders.”

Nog meer dienstverlening aan de keten toevoegen

Vandaar dat het aanbod van service en dienstverlening aan het veranderen is. Breder wordt voor de woonconsument. Peter Appeljan noemt conciërgeachtige service bij appartementencomplexen. Een ander voorbeeld is de Bringme Box bij wooncomplexen waar pakjes voor de bewoners achtergelaten kunnen worden. De consument wil gemak en de dienstverlening wordt toegankelijker gemaakt. Peter Appeljan: “We zoeken naar partners die bereid zijn mét ons in die hele keten waarde te gaan toevoegen.”