Nieuwbouw en deelauto’s zijn goed te combineren

Ruim acht miljoen personenauto’s rijden er rond in ons land. Dit komt grosso modo neer op één auto op iedere twee Nederlanders, van groot tot klein. Twee auto’s per huishouden is heel gewoon. Ook al komt daar stapsgewijs verandering in. Er zijn dan ook steeds meer alternatieven. Denk daarbij onder andere aan de deelauto.

Volgens een bericht op de website Emerce vindt in 2025 nog maar de helft van de bestuurders het nodig zelf eigenaar te zijn. Wellicht is die schatting overtrokken, maar eigenautobezit is in ieder geval niet meer voor iedereen een must. Ook bij nieuwbouwprojecten is steeds meer aandacht voor nieuwe vormen van mobiliteit. Zoals bij Wisselspoor Utrecht. De gemeente kiest voor deze nieuwbouwlocatie niet ver van het centrum voor een lage parkeernorm. “Dat kan door de inzet van deelauto’s en deelfietsen”, zegt Noor Aghina, van vastgoedontwikkelaar Synchroon. “Er is niet voor iedere woning een parkeerplek op deze locatie en er geldt sowieso een maximum van één auto per woning.”

Wisselspoor

Locatie Wisselspoor is straks een autoluwe buurt. Er is veel ruimte voor groen en de auto’s van de bewoners en bezoekers komen in een garage. Er is zodra het terrein in ontwikkeling is gebracht één toegangsroute naar de parkeergarage en de rest van het gebied wordt voor voetgangers ingericht. Dat komt de woonomgeving ten goede, zegt Noor Aghina. Een bijzonder detail: de parkeergarage komt in een karakteristiek oud pand op het terrein van de voormalige Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel. Geheel uit zicht van bewoners en bezoekers.

Deelauto biedt uitkomst

Moon ter Velde en haar vriend hebben een huis gekocht op locatie Wisselspoor. Ook zij hebben de beschikking over maximaal één eigen parkeerplek. Wat haar aantrok aan de locatie was vooral de creativiteit van het gebied waar aandacht is voor wonen én werken. Ze bezitten één auto en een tweede is niet nodig. Zeker niet als ze straks gebruik kunnen maken van een deelauto. “Dit geeft ons de mogelijkheid om zo nodig toch gebruik te maken van nog een auto.”

Ervaring opdoen

Ontwikkelaar Synchroon heeft al op twee andere locaties ervaring opgedaan met het inzetten van deelauto’s: in Amsterdam en Tilburg. Op locatie Karspelhof in Amsterdam Zuidoost zijn parkeerplekken voor de bewoners (en bezoekers) gratis en daardoor slaat de overstap op deelauto’s minder aan. In Tilburg in de nieuwe wijk Zuiderpark maakt een aantal bewoners intensief gebruik van de deelauto service Amber. De hoge parkeernorm in deze nieuwbouwwijk vormt echter geen extra stimulans voor de bewoners om een eigen auto van de hand te doen. Op locatie Wisselspoor in Utrecht zal sprake zijn van een lage parkeernorm. Dat helpt. Punt is verder dat twee treinstations makkelijk bereikbaar zijn met de fiets of de bus vanaf deze locatie. “Het is de perfecte plek om snel naar zowel het Centraal Station als Station Zuilen te reizen. En voor degenen die een auto nodig hebben, is er de deelauto.”

E-deelauto’s

De deelauto’s bij deelgebied 1 van project Wisselspoor zijn elektrisch. Moon ter Velde vertelt het fijn te vinden dat ze op deze manier ervaring kan opdoen met elektrisch rijden. Iets wat geheel nieuw voor haar is. Om het gebruik van de elektrische deelauto’s een impuls te geven, krijgen de nieuwe bewoners drie jaar gratis de beschikking over een basisabonnement voor de e-deelauto. “Dit betekent dat alle huishoudens één keer per maand een halve dag gratis gebruik kunnen maken van de deelauto. Ze kunnen op eigen kosten het abonnement uitbreiden.”

City Deal

Nieuwbouwprojecten zijn bij uitstek geschikt om deelauto’s te introduceren en woonconsumenten te verleiden de overstap te maken. Bij nieuwbouw is het mooi in te passen. En ook aan te sturen op het veranderen van uw en mijn gedrag, zodat we bereid zijn om afstand te doen van onze auto (of tweede auto). Vandaar dat projectontwikkelaars en aanbieders van deelauto’s steeds vaker de handen ineen slaan. De City Deal ‘Elektrische deelmobiliteit en stedelijke gebiedsontwikkeling’ is bedoeld om een impuls te geven aan deze vorm van mobiliteit. Los van de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn ondertekenden nog een aantal 0ntwikkelaars en vastgoedbeleggers deze deal: AM, BPD, Heijmans, Synchroon, Foriminvest en Syntrus Achmea. En ook twee  ministeries en de provincie Zuid-Holland waren van de partij. Barend Jansen, beleidsmedewerker Ruimte van de Provincie Zuid-Holland, vertelt dat hij het liefst zou zien dat er bij nieuwbouw weer een vooroorlogse kwaliteit van stedelijk wonen wordt gecreëerd. Daarbij worden dichtheid en kwaliteit gecombineerd en hoeven we niet meer de weilanden vol te bouwen. Dat kan echter alleen met minder auto’s.”

Minder autodominantie

Wat de beleidsmedewerker voor ogen staat is minder autodominantie. Dat is niet alleen prettig voor de woonomgeving, maar het is ook goed voor onze gezondheid (ook omdat de kans groot is dat we vaker de fiets pakken en dus meer bewegen) en onze mobiliteitskosten gaan omlaag. Eigenautobezit is duur. “Mensen zijn gewend om een auto in bezit te hebben. Maar als je er een aantrekkelijke omgeving voor terugkrijgt, wen je net zo snel aan geen auto hebben.”

We Drive Solar

Ook Robin Berg van mobiliteitsaanbieder We Drive Solar (ontstaan vanuit de provincie Utrecht) ziet het als een spannende uitdaging om woonconsumenten te verleiden de overstap te maken naar een e-deelauto. Zijn bedrijf is ook betrokken bij de levering van de deelauto’s bij Wisselspoor. Hij heeft het idee dat deelauto’s het wijkbeeld in steden gaat veranderen. “Het is slimmer, schoner en efficiënter om gebruik te maken van een e-deelauto in plaats van een eigen auto.” Hij rekent voor dat zij die tot vier keer per week een auto nodig hebben (voor werk of iets anders) goedkoper uit zijn dan wanneer ze er voor kiezen om zelf een auto aan te schaffen.

Het liefst slechts één app

Er zijn en blijven natuurlijk fervente voorstanders van eigenautobezit, maar ondertussen groeit het aantal deelauto’s gestaag. Uit cijfers op de website autodelen.info blijkt dat het aantal deelauto’s in 2019 met zo’n 10.000 is toegenomen tot ruim 51.000. Op het platform staat dat er naar wordt gestreefd om in 2021 maar liefst 100.000 deelauto’s te hebben rijden en ongeveer 700.000 gebruikers. Dus niet het bezit, maar het gebruik speelt een steeds grotere rol. Volgens Noor Aghina van Synchroon zou het helpen als er één overkoepelende organisatie komt voor deelauto’s. Consumenten hebben dan niet allerlei verschillende apps en betalingssystemen nodig. Dat er verschillende aanbieders zijn is prima, maar het moet eenvoudiger. “Dan kunnen consumenten waar ze ook zijn, kijken wat er in de buurt beschikbaar is aan deelmobiliteit.”

Meer informatie: