Primeur: het online kopen van een huis

Online een huis kopen. BPD is de eerste ontwikkelaar in Nederland die het mogelijk maakt. Kopers hoeven er hun stoel niet meer voor uit, behalve om hun handtekening te zetten bij de notaris.

Voorkeuren aangeven

De online verkoop is mogelijk in een deelplan van Hoef en Haag, een nieuw dorp van 1.800 woningen aan de Lek bij Vianen. Nadat 70 geïnteresseerden zich online hadden aangemeld voor de 59 woningen, konden zij tussen 10 en 17 maart hun voorkeuren aangeven. Daarna vond de toewijzing plaats. De eerste officiële online aankoop volgt naar verwachting binnenkort.

Alles online, van oriënteren tot kopen

De online aankoop staat niet op zich, maar vormt het sluitstuk van een uitgebreid proces van oriënteren, afwegen en beslissen, dat BPD ook online mogelijk maakt. Dat gebeurt via gebiedswebsites, waarop de ontwikkelaar niet alleen informatie geeft over de woningen en het project, maar ook over het gebied. Daardoor zijn potentiële kopers – als zij toe zijn aan het online regelen van de daadwerkelijke aankoop – beter geïnformeerd en dat maakt hun beslissing gemakkelijker en efficiënter.

Huis in digitaal winkelmandje

Dat koopproces vindt plaats in een persoonlijke omgeving, waarop klanten kunnen inloggen. Daar kunnen zij een huis naar hun digitale winkelmandje slepen. Vervolgens doen ze de aankoop via de benodigde documentatie en een digitale handtekening. Met een bezoek aan de notaris, voor het fysiek ondertekenen van de akte van levering, zijn kopers officieel eigenaar en is de sleuteloverdracht een feit.

Online kopen huis onomkeerbaar

“De Nederlandse consument is in sterke en toenemende mate online gericht, ook als het om het kopen van een woning gaat”, zegt Jessie Wagenaar, directeur Verkoop & Gebiedsmarketing van BPD, op de site van BPD. “Tegenwoordig oriënteert men zich met de iPad of laptop vanaf de bank op een nieuw huis. In deze groeiende woningmarkt is het dan ook een onomkeerbare ontwikkeling dat wij het mogelijk maken om nieuwbouwwoningen online aan te schaffen. Wij zien het als een sluitstuk van ons nu al grotendeels online afspelend oriëntatieproces.”

Uitbreiding online aankoopmogelijkheden

Het is de bedoeling dat BPD de online aankoopmogelijkheden dit jaar (2016) stapsgewijs verder uitbreidt. In de toekomst zal het online kopen van een huis bij alle nieuwbouwprojecten van de ontwikkelaar mogelijk worden. Maar wie de voorkeur geeft aan (face-to-face) persoonlijk contact, kan ook nog altijd bij BPD (of haar verkopend makelaar) terecht. De online verkoop is een extra optie, die de gewone verkoop niet vervangt.

Meer informatie:

  • Lees een uitgebreider artikel over de online verkoop van nieuwbouwwoningen op de site van BPD.
  • Voor meer informatie over Hoef en Haag kunt u de gebiedssite www.hoefenhaag.nl bekijken.