Overbruggingskrediet: oplossing bij dubbele woonlasten?

Heeft u de verwachte overwaarde van uw huis nodig om uw nieuwe huis te financieren? En is die overwaarde nog niet vrijgekomen? Dan is een overbruggingskrediet misschien een oplossing. Geldverstrekkers zijn er echter terughoudend mee.

Tijdelijke lening

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening die u kunt afsluiten als u een nieuw huis koopt, terwijl de overwaarde van uw oude huis nog niet is vrijgekomen. Dat laatste is het geval als u uw oude woning nog niet heeft verkocht of als u die wel heeft verkocht, maar de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. Beide situaties zijn niet prettig, want als er sprake is van overwaarde, dan wilt u die waarschijnlijk gebruiken om uw nieuwe huis te financieren. In veel gevallen is uw nieuwe huis immers duurder dan uw huidige woning.

Terughoudend met overbruggingskrediet

In de praktijk zijn geldverstrekkers terughoudend met overbruggingskredieten. Zij hebben namelijk geen zekerheid dat u bij verkoop van uw huis daadwerkelijk de overwaarde ontvangt waar u op rekent. Daarnaast krijgt u niet eindeloos de tijd om uw oude huis te verkopen. De maximale looptijd van een overbruggingskrediet hangt af van de voorwaarden van de geldverstrekker en varieert van zes maanden tot twee jaar.

Rekenvoorbeeld

Uw huidige huis heeft een waarde van 200.000 euro. Er rust een hypotheek van 150.000 euro op. Als u het huis inderdaad voor 200.000 euro verkoopt, heeft u na de overdracht 50.000 euro aan overwaarde. Het huis dat u op het oog heeft, kost 280.000 euro. Hoe groot uw overbruggingskrediet zal zijn, hangt af van de vraag of uw oude huis wel of niet is verkocht.

Oude woning nog niet verkocht

Als uw oude huis nog niet is verkocht, hanteren veel geldverstrekkers voor de berekening van het overbruggingskrediet een percentage van de vermoedelijke opbrengst, bijvoorbeeld 85 procent. Uw maximale lening is dan 20.000 euro. Dit bedrag komt tot stand door 85 procent van de verkoopprijs van 200.000 euro te nemen (170.000 euro), en daar het oude hypotheekbedrag (150.000 euro) van af te trekken.

Oude woning is verkocht

Als de woning wel is verkocht (voor 200.000 euro), maar de overwaarde van 50.000 euro is nog niet vrijgekomen, dan wordt de hoogte van het overbruggingskrediet op een andere manier bepaald. De geldverstrekker weet dan immers wat de overwaarde zal zijn. Wel houdt hij rekening met de verkoopkosten van de woning. De hypotheekverstrekker gaat daarvoor uit van bijvoorbeeld 3 procent van de verkoopprijs. In dit geval is dat 6.000 euro (3 procent van 200.000 euro). Uw overbruggingskrediet is dan maximaal 44.000 euro (50.000 – 6.000).

Kosten overbruggingskrediet

Als u in aanmerking komt voor een overbruggingskrediet, dan moet u zich voorbereiden op (tijdelijk) hoge maandelijkse lasten. U betaalt dan immers niet alleen de hypotheeklasten van uw nieuwe en oude huis, maar ook de rente over het overbruggingskrediet. Die rente is bovendien hoger dan de rente op uw gewone hypotheek. Daarnaast betaalt u soms notariskosten en kosten voor het afsluiten van het krediet.

Rente aftrekbaar

De rente over het overbruggingskrediet is overigens wel fiscaal aftrekbaar, als het krediet maar is afgesloten voor uw huis.

Meer informatie:

  • Vraag altijd advies aan uw hypotheekadviseur of een overbruggingskrediet in uw situatie een passende en verantwoorde oplossing is.
  • Als u overwaarde heeft, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Hierdoor mag u mogelijk niet alle (hypotheek)rente aftrekken. Wanneer de bijleenregeling geldt, leest u op de site van de Belastingdienst.