Prinsjesdag lost problemen woningzoekende niet op

woning-prinsjesdag

Zoals elk jaar, maakte de regering op Prinsjesdag haar plannen en de begroting voor het volgende jaar bekend. Omdat het kabinet demissionair is, zijn er weinig nieuwe plannen. De plannen zijn pas definitief als de Tweede Kamer ermee instemt. Wij geven je een overzicht de maatregelen voor de nieuwbouw woningmarkt en voor hypotheken.

1 miljard voor snellere bouw van woningen

Er komt € 1 miljard beschikbaar om de snelle bouw van woningen te stimuleren. Dit bedrag wordt verdeeld over de komende tien jaar. Per jaar is er dus € 100 miljoen beschikbaar. Een druppel op een gloeiende plaat, vinden deskundigen. Ook onderzoek van het ministerie van BZK laat zien dat er veel meer nodig is. De schaarste blijft dus nog wel even bestaan.

Lager tarief hypotheekrenteaftrek

Het kabinet zet de (eerder ingezette) afbouw van de hypotheekrenteaftrek door. Het aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt al enkele jaren stapsgewijs verlaagd voor inkomens in de hoogste schijf. In 2023 wordt het aftrektarief gelijk aan het tarief in schijf 1. De grens van schijf 1 wordt verhoogd naar € 69.398 in 2022. Als jouw inkomen (vóór aftrekposten) in de eerste schijf valt, verandert er voor jou niets. Is jouw inkomen hoger, dan kun je (een deel) van de rente in 2022 nog aftrekken tegen 40%.

Kleine aanpassingen

We noemen hier een aantal aanpassingen die voor specifieke gevallen gelden, zonder uitgebreide toelichting. Vraag altijd advies aan een hypotheekadviseur over jouw specifieke situatie.
• Het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait daalt licht, naar 0,45% voor woningen tot € 1.110.000. Het eigenwoningforfait is het bedrag dat de belastingdienst in je belastingaangifte bij jouw inkomen telt, mits je een koopwoning hebt die als hoofdverblijf dient. Deze percentuele daling zorgt dat je iets meer hypotheekrente van de belasting kunt aftrekken.
• De verlaging van de aftrekpost voor wie weinig of geen hypotheekschuld heeft (Wet Hillen), gaat door, zoals eerder bepaald.
• De eigenwoningregeling wordt aangepast om onbedoelde beperkingen te voorkomen in de aftrek voor partners die niet in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn.

Op dit moment geen verdergaande hypotheekmaatregelen

De hypotheekrenteaftrek stimuleert mensen om de aankoop van hun woning te financieren met schulden, staat in de miljoenennota. Dit is een van de oorzaken van de hoge huizenprijzen. Verschillende organisaties, zoals De Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, adviseren om de hypotheekrenteaftrek in de toekomst verder te verminderen. Op dit moment zijn hier geen concrete plannen voor.

Veranderingen op komst

Na Prinsjesdag bespreekt de Tweede Kamer de plannen en de begroting. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dwong de Tweede Kamer al een verlaging af van de Verhuurderheffing (belasting voor woningcorporaties) van € 500 miljoen. De corporaties moeten dit geld besteden aan verduurzaming of nieuwbouw. De komende tijd spreekt de Kamer verder over de woningmarktplannen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen en de begrotingsbehandeling Wonen. En ook in de formatie zal woningbouw hoog op de agenda staan. Premier Rutte zei in de Algemene Politieke Beschouwingen dat hij bereid is om alle heilige huisjes op te geven. Er lijkt dus verandering op komst.

Meer info:

Recht op hypotheekrenteaftrek bij verschillende soorten hypotheken (Rijksoverheid)
Eigenwoningforfait en kleine hypotheekschuld (Belastingdienst)
Plannen voor wijzigen eigenwoningregeling (Rijksoverheid)
Wat is mijn maximale hypotheek?