Starterslening: voortaan meteen beginnen met aflossen

De Starterslening verandert. Vanwege landelijke regels moeten starters vanaf 1 januari 2017 deze extra lening meteen gaan aflossen, om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Tot nu toe hoefde dit pas na drie jaar. De Combinatielening biedt echter uitkomst.

Lening om aflossing te betalen

Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), dat de Starterslening voor gemeenten uitvoert, heeft de Combinatielening speciaal aan het pakket toegevoegd, zodat starters met dat geld de eerste drie jaar aflossing kunnen betalen. Zo blijven ze recht houden op hypotheekrenteaftrek. De verplichte aflossing vanaf dag 1 betreft volgens het SVn een verandering ‘onder de motorkap’. Starters ondervinden er bijna geen gevolgen van. Bijna, want de rente die zij over de Combinatielening betalen, is niet fiscaal aftrekbaar. Dit levert een klein financieel nadeel op.

Financieel duwtje in de rug

Dat nadeel weegt niet op tegen het grote voordeel van de Starterslening, namelijk dat starters – tegen gunstige voorwaarden – een huis kunnen kopen dat ze anders net niet hadden kunnen betalen. De lening is een aanvulling op de ‘gewone’ hypotheek. Starters kunnen maximaal twintig procent van de koopsom met de Starterslening financieren.

Aftrekbaar en veilig

De Starterslening is fiscaal aftrekbaar en valt onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij een gedwongen verkoop van het huis neemt de NHG de restschuld over. Ook de Combinatielening wordt bij gedwongen verkoop overgenomen. Niet door de NHG, maar door het SVn.

Snel aanvragen: oude regeling

Als een gemeente de Starterslening aanbiedt en starters dienen vóór 1 oktober (2016) een aanvraag in, vallen zij nog onder de oude regeling. De lening passeert dan immers vóór 31 december. Zij betalen in dat geval de eerste drie jaar geen aflossing, terwijl ze toch voor rentaftrek in aanmerking komen. Een Combinatielening is dan niet nodig. Startersleningen die na 1 oktober worden aangevraagd, vallen onder de aangepaste regeling.

Meer informatie: