Wat u moet weten over BENG en TOjuli

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Dit wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik bijna nul is. Het energieverbruik van huishoudelijke apparaten staat hier los van. TOjuli gaat over de beperking van de kans op oververhitting of temperatuuroverschrijding in de woning tijdens de warme zomermaanden. Op 1 januari 2021 moeten nieuwbouwhuizen voldoen aan de eisen van BENG en TOjuli. Er is de afgelopen jaren veel praktijkervaring opgedaan met de wijze waarop een woning kan voldoen aan BENG. De grenswaarde voor TOjuli is vrij nieuw. “Maar het is belangrijk dat die er is”, zegt Claudia Bouwens, programmabegeleider energie en duurzaamheid bij de NEPROM.

BENG wil in de eerste plaats zeggen dat een huis goed geïsoleerd is. De schil bepaalt voor een belangrijk deel de energiebehoefte van de bewoners van een huis. Maar bij BENG gaat het om nog twee andere indicatoren. Los van de energiebehoefte (de eerste eis) speelt de behoefte aan fossiele energie (eis twee) in kWh per vierkante meter per jaar en het aandeel hernieuwbare energie (eis drie) een rol. Het kan in het laatste geval gaan om bijvoorbeeld zon- en omgevingswarmte.

Rekentool en software

Er is een rekentool opgesteld om voor de verschillende soorten woningen die er zijn vast te stellen wat voor eisen daaraan gekoppeld moeten worden. Voor een hoekwoning of tussenwoning gelden weer andere BENG-eisen dan voor een appartement.  Het is bij een grondgebonden woning immers makkelijker om de benodigde zonnepanelen te plaatsen omdat iedere woning beschikt over voldoende dakoppervlak.

Bij een appartementencomplex is er omgerekend per woning minder ruimte beschikbaar voor zonnepanelen en daar is bij het vaststellen van de BENG-criteria rekening mee gehouden. Per saldo komt het erop neer dat een nieuwbouwhuis bijna energieneutraal is volgens de nieuwe BENG-eisen. Claudia Bouwens: “Ik verwacht dat de energierekening gemiddeld uitkomt tussen de 30 en 70 euro per maand. Maar dit is natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van de woning en wat je je verder nog aan energie verbruikt voor een aquarium, waterbed of sauna.”

Energiezuinig èn comfortabel

De lage(re) energierekening is een groot voordeel voor de kopers van een nieuwbouwhuis dat voldoet aan de BENG-eisen. Door nog een paar extra zonnepanelen te laten plaatsen kunnen bewoners hun energierekening zelfs terugbrengen naar nul, weet Claudia Bouwens. “Wat een nieuwbouwhuis dat voldoet aan BENG ook een fijne plek maakt om te wonen, is de constante temperatuur. Het huis is goed geïsoleerd, vaak met triple glas, vloerverwarming en balansventilatie. Kortom zonder tocht, met voldoende verse lucht, heel comfortabel.”

Energielabel

Een woning die voldoet aan de BENG-criteria heeft minimaal een energielabel A+++. Nog een extra plus kan ook. Dat wordt toegekend aan energieneutrale en energieleverende huizen. Vanaf 2006 is het de standaard dat een nieuwbouwhuis een energielabel A krijgt. Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt en is nieuwbouw nog energiezuiniger en duurzamer. Het nieuwe energielabel, mèt plusjes, maakt het voor consumenten meteen duidelijk hoe energiezuinig uw nieuwbouwhuis is.

TOjuli

Soms kan TOjuli, de eis voor risico op oververhitting, op gespannen voet staan met de BENG-eisen, maar het verdient wel serieus aandacht. Nieuwbouwhuizen zijn immers uitermate goed geïsoleerd en dat betekent ook dat de warmte in huis er lastig uit kan. Wanneer een woning een actief koelsysteem heeft, telt het energieverbruik daarvan mee bij de berekening van BENG-2. Claudia Bouwens: “Daarom is het belangrijk dat tijdens de bouw rekening wordt gehouden met de kans op oververhitting. Dit kan bijvoorbeeld door bij de bouw al zonneschermen te plaatsen of vertikale screens aan de buitenzijde van de ramen, of door speciaal zonwerend glas toe te passen.”

Zonwering binnen of buiten

Koeling van de woning met behulp van een bodemwarmtepomp gaat niet of nauwelijks ten koste van de energieprestatie van een woning. Als consumenten er niet voor kiezen om meteen een zonnescherm te laten aanbrengen bij hun nieuwbouwhuis, is het wel handig om wel rekening te houden met eventueel later te plaatsen zonwering, zodat de zonneschermen op een later tijdstip alsnog opgehangen kunnen worden. Zonwering kan zowel binnen als aan de buitenkant van ramen worden aangebracht.

Claudia Bouwens vertelt dat zij net als een aantal andere deskundigen verrast was dat uit onderzoek bleek dat zonwering in de woning het beste licht van kleur kan zijn en buiten het beste donker van kleur. “Zwarte buitenzonwering neemt de energie van de zon in zich op en kaatst het dus niet de woning in. Binnen is het juist beter om te kiezen voor witte zonwering, zodat de straling zoveel mogelijk naar buiten wordt gekaatst.”

Meer informatie: