Voortgang in de gaten houden

De ontwikkelaar of bouwer informeert u regelmatig over de voortgang van het project, de bouw van uw huis en andere belangrijke zaken. Maar hou ook zelf de vinger aan de pols en trek aan de bel bij gebreken en afwijkingen.

Zelf voortgang bekijken op bouwplaats

De projectontwikkelaar of bouwer informeert u via verschillende kanalen, zoals nieuwsbrieven, de projectsite of social media, zoals Facebook. Vaak organiseert hij ook bezoeken aan de bouwplaats. Toch is het verstandig ook zelf informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door op eigen initiatief en dus op een ander moment de bouwplaats te bezoeken. In verband met de veiligheid moet u dan wel vooraf een afspraak maken. Vervolgens meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de uitvoerder.

Gebreken en afwijkingen melden

Als u tijdens zo’n bezoek, of op een andere manier, constateert dat de bouw niet naar wens of volgens afspraak wordt uitgevoerd, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon. Hoe eerder u gebreken of afwijkingen constateert, hoe gemakkelijker deze nog zijn te herstellen. Maak sowieso foto’s van de gebreken of afwijkingen. Dat verkleint de kans op onenigheid over uw klachten.

Weinig voortgang

Het kan ook voorkomen dat de bouw niet zo snel gaat als u had gedacht. Slechte weeromstandigheden kunnen hiervan een oorzaak zijn, maar ook financiële problemen bij de bouwer of ontwikkelaar. Als de bouw achterloopt op de planning, spreek de bouwer of ontwikkelaar hier dan op aan. En betaal nooit vooruit voor werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd.

Meer informatie: