Hoe verloopt de oplevering?

Oplevering-huis

Na maanden bouwen is jouw huis klaar en volgt de oplevering. Samen met de bouwer of ontwikkelaar inspecteer je het huis. Eventuele gebreken worden genoteerd in een opleveringsrapport.

Inspectie nieuwbouwhuis

Het moment van oplevering is reuze spannend. Je bent in jouw hoofd misschien al druk in de weer met de inrichting van het huis, welke kleur de muren moeten krijgen en hoe het er straks uit zal zien als je zover bent om er te gaan wonen. Toch is het belangrijk om op het moment van oplevering nog even kritisch te kijken of alles in orde is.

Tips om te controleren tijdens oplevering

Zo kun je nagaan of alles juist is uitgevoerd en of er geen beschadigingen hebben plaatsgevonden tijdens de bouw. Let bijvoorbeeld op eventuele beschadigingen aan deuren, ramen, kozijnen, tegelwerk en sanitair. Controleer ook of er water uit de kranen komt of de toilet goed doorspoelt en of de elektriciteit en het hang- en sluitwerk goed functioneren. Wanneer onderdelen minder goed te controleren zijn, door bijvoorbeeld vuil of weinig licht, kun je dit in het keuringsrapport melden. Neem tijdens de inspectie de verkoopbrochure mee en indien van toepassing de minderwerklijst. Zo kun je alles tot in de puntjes nalopen.

Proces-verbaal van oplevering

Tijdens de inspectie noteert de bouwer/ontwikkelaar de tekortkomingen in een ‘proces-verbaal van oplevering’, ook wel opleveringsrapport genoemd. Na de inspectie zet je samen (dus de bouwer of ontwikkelaar en jijzelf) er een handtekening onder. Daarmee verklaar je dat je de woning aanvaardt, met uitzondering van de genoteerde gebreken. De bouwer moet die gebreken (opleverpunten) binnen drie maanden herstellen.

Oplevering: neem een deskundige mee

Als je er zelf niet zo veel verstand van heeft, is het verstandig een deskundige van bijvoorbeeld een bouwkundig adviesbureau mee te nemen naar de oplevering. Hij of zij ziet meer en weet aan welke bouwkundige en technische eisen nieuwbouw allemaal moet voldoen. Als er discussies met de bouwer of ontwikkelaar ontstaan, staat u als koper sterker met zo’n specialist naast u. Ook is de kans groot dat er meer opleverpunten worden opgemerkt.

Opleveringskeuring via Vereniging Eigen Huis

Je kunt ook kiezen voor een opleveringskeuring door de Vereniging Eigen Huis (VEH). Een onafhankelijke bouwkundige van de VEH loopt dan tijdens de oplevering met jou en de ontwikkelaar of bouwer door de woning en zet de eventuele gebreken op een rijtje. De ontwikkelaar of bouwer neemt deze opleverpunten op in het opleveringsrapport. Je zet pas jouw handtekening als je dit rapport samen met de bouwkundige van de VEH heeft gecontroleerd. Let op: je moet hiervoor wel lid zijn van de VEH. Als je de opleveringskeuring aanvraagt, kun je lid worden.

Een vooroplevering?

Het is niet verplicht en heeft ook geen juridische status, maar het gebeurt wel vaak: een vooroplevering. Net als bij de oplevering loop je tijdens de vooroplevering met de bouwer of ontwikkelaar door het huis om tekortkomingen op te nemen. Deze gebreken worden in een vooropleverlijst genoteerd. De vooroplevering vindt meestal een of twee weken vóór de echte oplevering plaats. Het voordeel van een vooroplevering is dat gebreken in een eerder stadium kunnen worden ontdekt en dus vóór de echte oplevering kunnen worden opgelost. Nadeel is dat het huis meestal nog niet helemaal klaar is, waardoor de controle gebrekkig kan zijn. Daarnaast kan er verwarring ontstaan over de status van de vooroplevering. Weet in elk geval dat de vooroplevering géén juridische status heeft. Je bent als koper niet eens verplicht erbij aanwezig te zijn. Ben je er wel bij, teken dan niets en neem ook geen sleutel in ontvangst. Dat gebeurt allemaal pas bij de officiële oplevering.

Oplevering als huis ‘gereed voor bewoning’ is

Als een huis wordt opgeleverd, is het ‘gereed voor bewoning’ is. Dat betekent dat het water is aangesloten, dat alle ramen geplaatst zijn en dat de cv-ketel werkt. Blijkt tijdens de controle dat het huis nog niet gereed is voor bewoning, dan mag je de oplevering weigeren. In de praktijk zal de bouwer of ontwikkelaar het niet zo ver laten komen.

Na de oplevering zijn risico’s, zoals beschadigingen en diefstal, voor eigen rekening. Het is daarom belangrijk om de woning te verzekeren vanaf het moment van de sleuteloverdracht.

Meer informatie: