Waar u op moet letten bij de financiering van meerwerk

U droomt van een nieuwbouwhuis met een luxe badkamer, uitgebreide keuken, energiebesparende apparatuur zoals zonnepanelen, een aanlokkelijke tuin om straks in te vertoeven, een dakkapel en heel misschien ook nog een zwembad. Is dat allemaal mee te financieren in uw nieuwbouwhypotheek? Ja, mits… Uiteraard is het uitgangspunt dat u voldoende inkomen heeft om een hypotheek te krijgen voor een bepaald bedrag. Daarnaast moet meerwerk altijd de marktwaarde van uw nieuwbouwhuis verhogen. Een hypotheeknemer wil niet het risico lopen dat uw huis straks minder waard is dan voorzien.

De waarde van een nieuwbouwwoning wordt bepaald door de koop-/ en aannemingsovereenkomst, meerwerk en de grondprijs. Financieel adviseur Jeroen Wolfsen van Moneywise.nl vertelt dat het bij meerwerk dat meegefinancierd moet worden in de hypotheek meestal gaat om een badkamer, keuken, extra stopcontacten, de muurafwerking. Ook een tuin, eventueel met schuur, en een dakraam of dakkapel zijn populair. En uiteraard de wat hij noemt nagelvaste vloer. Die kan er niet uit en verhoogt dan ook de waarde van de woning.

Bijzondere wensen

Hoe ver u kunt gaan als het gaat om het opvoeren van meerwerkposten binnen uw hypotheek is niet exact aan te geven. Uiteraard moet het wel binnen het redelijke blijven. Een nieuwbouwhuis met een waarde van twee ton en een tuin – mee te financieren binnen uw hypotheek – ter waarde van vier ton. Dat is uiteraard niet aan de orde. Hij heeft wel bijzondere wensen voorbij zien komen. Of een sauna meegefinancierd kon worden. Dat kon, want deze werd ingebouwd.

Zoveel mogelijk specificeren

De financieel adviseur vertelt dat het belangrijk is om bij de aanvraag voor de nieuwbouwhypotheek specifiek aan te geven waar het geld voor bedoeld is. Dus bijvoorbeeld 15.000 euro voor een keuken, 10.000 euro voor de badkamer, 5.000 euro voor de vloer en bijvoorbeeld 6.000 euro voor diversen. En zelfs dan is het mogelijk dat wordt gevraagd om dat deel verder op te splitsen: bijvoorbeeld stukadoor en schilder.

Energiebesparende apparatuur

Consumenten hebben steeds meer oog voor energiebesparende maatregelen en dit betekent bij de financiering van meerwerk ook steeds vaker zonnepanelen en andere energiebesparende apparatuur worden opgevoerd. Wist u dat als u kiest voor een nieuwbouwhuis dat extra energiezuinig is, bijvoorbeeld een nul-op-de-meter woning, u sowieso in aanmerking komt voor een hypotheekverruiming (op inkomen) oplopend tot 25.000 euro. De interesse hiervoor is aan het groeien, volgens Jeroen Wolfsen.

Soms is het schrikken

Belangrijk punt is volgens de financieel adviseur om de kosten van meerwerk goed in de gaten te houden voordat u enthousiast het meerwerklijstje gaat aanstrepen. Zo kan het zijn dat u een nieuwbouwhuis gaat kopen met een waarde (grond en woning, exclusief meerwerk ) ter waarde van 399.000 euro. U kunt 420.000 euro lenen, want u heeft een vast inkomen en bijvoorbeeld geen studie- of andere schuld. Dus genoeg financiële ruimte. U besluit vervolgens dat die serre bij de nieuwbouwwoning toch wel een goed idee is en zo nog een paar dingetjes. “En dan komt de totaalsom opeens op 435.000 euro , zegt Jeroen Wolfsen. “U heeft nog een beetje eigen geld, maar het wordt opeens toch wel erg krap.”

Hij raadt woonconsumenten aan om niet met allerlei tools op internet aan de slag te gaan om een berekening te maken wat meerwerk gaat kosten en of dit binnen het financiële mogelijkheden past. Schatten is niet goed genoeg en een vergissing is zo gemaakt. Het is volgens hem handiger om een financieel adviseur in de arm te nemen. “Zodat u niet achteraf in de meerwerklijst hoeft te gaan schrappen.”

Eigen geld eerst

De financieel adviseur komt met een ander voorbeeld om aan te geven dat consumenten zich maar al te makkelijk vergissen als het gaat om het opnemen van geld uit het nieuwbouwdepot (het geld dat klaarstaat op een speciale rekening van waaruit uw huis tijdens de bouw wordt gefinancierd). Stel u heeft viereneenhalve ton nodig voor uw nieuwbouwhuis en u neemt een hypotheek op ter waarde van 425.000 euro. Want u beschikt nog over 25.000 euro eigen geld. “Veel mensen denken dan. Ik gebruik eerst het geld uit mijn meerwerkdepot en zodra mijn depot leeg is, hoef ik pas mijn eigen geld aan te spreken. Dat is niet zo. Het werkt andersom.”

Jeroen Wolfsen vertelt dat er meerdere redenen zijn waarom in dit en vergelijkbare gevallen de regel ‘eigen geld eerst’ opgaat als de meerwerkplannen ten uitvoer worden gebracht. Een belangrijke reden: u kunt zomaar beslissen dat u uw eigen geld aan totaal iets anders (een zwembad naast het huis?) gaat uitgeven in plaats van die keuken die nog geplaatst moet worden. “Daardoor krijgt de woning niet de waarde zoals vooraf was voorzien. En een huis zonder keuken is ook nog eens moeilijk verkoopbaar.”

Meer informatie: