Warmtepomp (te) duur? Er zijn alternatieven …

Een elektrische radiator is iets voor een caravan of bouwkeet, maar niet voor een huis. Hans Crone van Technisch Adviesbureau Crone hoort dit soort opmerkingen wel vaker. Toch kan een elektrische radiator in zijn optiek een goed alternatief zijn. Ook voor aardgasvrije nieuwbouw. Het is wel een vereiste dat een (nieuwbouw-) huis zeer goed geïsoleerd is. Anders rijzen de energiekosten de pan uit.

Een bodemwarmtepomp vraagt al snel om een investering van twaalf- tot veertienduizend euro. Dat is prijzig. Hier staat tegenover dat uw energiekosten omlaag gaan. Een warmtepomp heeft weinig elektriciteit nodig en in combinatie met zonnepanelen (voor de opwekking van elektriciteit) zijn de maandelijkse kosten voor energie mogelijk helemaal weg te strepen. “Ik zeg niet tegen consumenten wat ze moeten kiezen. Ik laat ze meerdere oplossingen zien.”

Het alternatief

Hij geeft een voorbeeld. De toekomstige bewoners van een CPO-project (dit staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, wat wil zeggen dat de toekomstige bewoners de opdrachtgevers zijn van het project) schakelden Hans Crone in om uit te vinden wat voor hen de beste optie was: Elektrisch verwarmen met zonneboiler en zeer goede isolatie of een bodemwarmtepomp met de door de wet voorgeschreven isolatie. Het ging om 42 woningen, zowel tussenwoningen als hoekwoningen. De nieuwe bewoners kozen voor variant A: elektrisch verwarmen met zonneboiler.

Wooncomfort dankzij een elektrische radiator

Berekening van de kosten

De rekentabel van de adviseur gaf de doorslag. “De onderhouds- en afschrijvingskosten van de warmtepomppomp waren een stuk hoger”, vertelt Hans Crone. De energiekosten pakken op jaarbasis even hoog uit omdat er bij optie A veel extra wordt geïnvesteerd in isolatie. Een deel van het geld dat ze anders moeten investeren in de aanschaf van een warmtepomp en de vloerverwarming hebben ze in extra isolatie gestopt.

Voordelen/nadelen warmtepomp versus elektrische radiatoren

Een warmtepomp is een complex apparaat. Valt de keuze op een bodemwarmtepomp dan moet er een lus de grond in om de warmte uit de ondergrond te vervoeren. De luchtwarmtepomp is wat eenvoudiger (en ook goedkoper), maar de opbrengt is lager dan de bodemwarmtepomp. Nadeel van de luchtwarmtepomp is ook het geluid dat de buitenunit kan produceren.

Vervangen niet zo duur

De elektrische radiator vraagt slechts een geringe investering. Hans Crone noemt een bedrag van om en nabij de 400 euro per radiator. Moet een oude radiator vervangen worden dan zijn de kosten laag, terwijl een nieuwe warmtepomp vele malen meer kost.

Tussenwoning of bungalow

Of de keuze voor een radiator de juiste kan zijn hangt vooral samen met de soort woning. Voor kopers van een bungalow (of andere vrijstaande woning) zijn elektrische radiatoren meestal niet de oplossing. Door de vele buitengevels is er teveel warmteverlies. Dan is de keuze voor een (indien mogelijk op die locatie) bodemwarmtepomp het meest logisch. Of anders wellicht een luchtwarmtepomp.

Bij een tussenwoning of hoekwoning en zeker bij een appartement kunnen elektrische radiatoren een goed alternatief zijn, volgens de adviseur.

Hans Crone

Niche met potentie

Volgens Hans Crone wordt er door consumenten en door ontwikkelaars serieus gekeken naar de mogelijkheid om huizen te verwarmen met elektrische radiatoren. Hij begrijpt dat het een niche is en zal blijven, want deze oplossing is niet geschikt voor alle woningen. Als voordeel van radiatoren noemt hij nog dat het niet overal in huis even warm hoeft te zijn. “Bij een warmtepomp gecombineerd met vloerverwarming hoor je nog wel eens dat de bewoners het in de winter te warm vinden in de slaapkamer, omdat de warmte overal gelijk is in huis. Bij een radiator kiest de consument echt waar hij het warmer wil hebben. Echt koud wordt het overigens niet in goed geïsoleerde huizen.”

Een ander voordeel van elektrische radiatoren is dat ze veel sneller verwarmen dan bijvoorbeeld vloerverwarming.

Duurzaam opwekken

Punt is wel dat de opwekking van elektriciteit lang niet altijd op een duurzame manier plaatsvindt. Denk aan kolengestookte centrales. Aangezien radiatoren meer elektriciteit gebruiken dan warmtepompen, zeker de bodemvariant, kan dit consumenten weerhouden om voor radiatoren te gaan. Welke variant u ook kiest, de basis is en blijft goed isoleren. “Hiermee kunnen bewoners er voor zorgen dat ze weinig warmte nodig hebben.”

Meer informatie: