Wat u moet weten over de krijtstreepmethode

Bij krijtstreep denkt u waarschijnlijk aan textielpatronen en confectie. De krijtstreepmethode gaat over iets heel anders. De kans is groot dat u deze term tegenkomt in een technische omschrijving of verkooptekening als u een nieuwbouwhuis gaat kopen. Niet iedereen heeft er aandacht voor. Toch is het belangrijk dat u weet waarom een stukje van de verblijfsruimte(s) op de bouwtekening is gearceerd of een stippellijn heeft. “Het is een rekenkundig en fictief iets en het heeft te maken met de eisen die zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Een wettelijke methode om aan te geven dat dit stukje van de ruimte bijvoorbeeld te weinig daglicht krijgt.”

Aan het woord is architect Femke van de Voort. Ze kocht onlangs zelf een nieuwbouwhuis en zag dat op de bouwtekening een stukje in de slaapkamer was gearceerd. Dit had te maken met het feit dat er een balkon aanwezig is boven het slaapkamerraam van haar nieuwbouwhuis, waardoor er minder daglicht binnen komt. Op de plekken waar de daglichttoetreding in het geding is, komt op de bouwtekening een arcering of stippellijn. “Het betekent niet dat je als koper daardoor een slechte ruimte hebt. In de praktijk pakt het eigenlijk altijd beter uit dan je uit de tekening zou opmaken.”

Femke van de Voort met de bouwtekening van haar woning

Verblijfsruimten

Het gaat te ver om in detail in te gaan op de berekening die ten grondslag ligt aan de krijtstreepmethode. Laat dat maar aan de rekenaars en specialisten over. Het is wel belangrijk om te weten dat in het Bouwbesluit niet wordt gerept over woonruimte, keuken of slaapkamer, maar dat die ruimten worden aangemerkt als verblijfsruimte. Als het om de toetreding van daglicht gaat, geldt voor deze ruimten een andere norm of eis dan wanneer het gaat over de verkeersruimte (hal of gang), toiletruimte en badkamer (deze termen spreken voor zich) en de onbenoemde ruimten zoals een inpandige berging of een zolderverdieping. Of – nog een mogelijkheid – de buitenberging of berging op de begane grond.

Andere punten

Bij de krijtstreepmethode gaat het overigens niet altijd alleen over de toetreding van daglicht. Het kan ook zijn dat op een bouwtekening aandacht is voor ventilatie, geluidsisolatie of de aanwezigheid van elektrische installaties. Garantiefonds Woningborg adviseert in haar informatievoorziening richting aannemers/ontwikkelaars dat zij zich het beste alleen kunnen baseren op de werkelijke grootte van de betreffende ruimte als het gaat om andere dingen dan daglichttoetreding.

Informeren

Ontwikkelaars en bouwers moeten consumenten – aan de hand van de bouwtekening en eventuele krijtstreeptoepassingen – duidelijk maken of verblijfsruimten voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. Het is een vereiste dat zij consumenten goed op de hoogte brengen van dit soort details. Voor architect Femke van de Voort zit de krijtstreepmethode op het grensvlak van normen en theorie en de praktijk. Dat maakt het boeiend voor haar. “Iets kan op papier niet helemaal voldoen, maar in de praktijk prima werken. Het betekent niet dat het geen goede ruimte is. Ook al kan het ook zo zijn dat het beter is om het ontwerp enigszins aan te passen.”

Tips

Volgens de architect maakt het een verschil of een deel van een huiskamer of een slaapkamer is gearceerd volgens de krijtstreepmethode. In een woonkamer is daglicht (nog) belangrijker dan in een slaapkamer. “Ik zou zeker als het gaat om een huiskamer goed kijken naar de geveltekening om zo een voorstelling te maken van hoe het er in de prakrijk uit zal gaan zien. Probeer u dan voor te stellen hoeveel ramen er in komen en dit te relateren aan een ruimte die u kent om zo een gevoel te krijgen of het te weinig is of dat het in de praktijk prima zal uitpakken.” Ook kan het volgens haar helpen om de beelden van uw nieuwbouwhuis in 3D te bekijken. “Dan krijgt u een aardig goed beeld hoe het er uit gaat zien.”

Meer informatie: